Javno povabilo - podpora podjetjem za pripravo strategije za upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi posameznih kompetenc

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
objavlja Javno povabilo za zbiranje ponudba v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«.

Glavni namen povabila je spodbudil podjetja k boljšemu upravljanju starejših zaposlenih v h krepitvi službenih kompetenc z vidika podaljševanja njihovih delovnih dejavnosti.

ASI logotip

Cilji javnega povabila so:

  • podpora podjetjem/ponudnikom pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih
  • krepitev kompetenc starejših zaposlenih
  • večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti

Rok za oddajo vlog:
Ponudbo (prijavnico) lahko ponudniki vložite od 26. 8. 2019 do 30. 10. 2019.

Podroben opis in celoten opis si lahko preberete tukaj.

Vir: http://www.sklad-kadri.si

Kategorije: Novice za delodajalce