Javno povabilo: Delovni preizkus za mlade

Na straneh Zavoda za zaposlovanje je objavljeno javno povabilo delodajalcem za izvedbo Delovnega preizkusa za mlade. V program se lahko vključijo mladi brezposelni, prijavljeni na Zavodu, ki še niso dosegli starosti 30 let. Predvideva se vključitev 2.770 brezposelnih mladih.

Mladi brezposelni bodo s pomočjo delovnega preizkusa pred zaposlitvijo tako lahko preizkusili svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Delodajalci pa bodo tako lahko preizkusili oziroma spoznali bodočega sodelavca pred sklenitvijo delovnega razmerja. Delovni preizkus traja od najmanj 100 ur do največ meseca dni.

Delodajalci morajo po sprejemu ponudbe in podpisani pogodbi o izvedbi delovnega preizkusa, vključeno osebo poslati na predhodni zdravniški pregled in jo zavarovati za primer poškodbe pri delu, v času trajanja delovnega preizkusa pa ji tudi nuditi ustrezno mentorstvo v skladu z načrtom delovnega preizkusa, vendar ne manj kot v obsegu 20 ur. Po končanem delovnem preizkusu lahko uveljavijo stroške izvedbe za udeleženca v višini 195 EUR. Delodajalci iz javnega sektorja so upravičeni le do povračila zdravniškega pregleda za udeleženca.

Vključeni mladi prejmejo dodatek za prevoz in dodatek za aktivnost. Denarni dajatvi se izplačata na osnovi dejanske prisotnosti v delovnem preizkusu, ki jo v začetku meseca za pretekli mesec sporoči Zavodu delodajalec.

Delodajalci lahko oddajo eno ali več ponudb, vendar morajo pri ponovnih oddajah iz predhodnih ponudb zagotoviti predpisani delež zaposlitev. Delodajalci morajo zaposliti vsaj tretjino oseb, ki so delovni preizkus uspešno zaključile.

Za delovni preizkus je v letu 2014 namenjeno 2 milijona EUR. Javno povabilo je odprto do 1. 9. 2014.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Zavoda v rubriki Delodajalci in Iskalci zaposlitve. 

Več informacij o samem povabilu, pogojih o prijavi itd. pa najdete na povezavi tukaj >

Vir: Zavod RS za zaposlovanje


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za delodajalce