Javni razpis za zagon Start-up socialnih podjetij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug med leti 2016 in 2018.

Rok za oddajo ponudb je 15.7.2016. Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), namenjen pa je spodbujanju podjetništva oziroma ustanavljanju novih socialnih podjetjih ali inkubatorjev.

Na razpis se lahko prijavijo socialna podjetja, ki imajo status socialnega podjetja po 1.1.2012 in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Pod to spadajo zadruge, mladinske zadruge, zavodi, ustanove, itd.

Finančna sredstva, namenjena za razpis, se gibljejo do največ 1.907.824,86 EUR. Najvišja višina subvencije je 20.000 EUR.

Več informacij o javnem razpisu si lahko preberete na povezavi tukaj in preverite, če ustrezate vsem pogojem za prijavo.

Vir: http://goo.gl/MiPmKa

Kategorije: Novice za delodajalce