Javni razpis za sofinanciranje praktičnega usposabljanja

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskih oz. študijskih letih 2015/2016 in 2017/2018.

Razpis je namenjen izvedbi praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskih oziroma študijskih letih 2015/2016 ali 2016/2017 izobraževali v zadnjem letniku. Pri tem je potrebno poudariti, da izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. 

Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 7. 2018, za razpis pa je namenjenih 1.000.000,00 EUR.

Program »Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela«, v okviru katerega je razpis objavljen, je namenjen zagotavljanju boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami na trgu dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake in študente višjega strokovnega izobraževanja. Cilj je spodbuditi zanimanje mladih za poklicno in strokovno izobraževanje, ob tem pa krepiti vlogo delodajalcev in socialnih partnerjev v samem izobraževalnem procesu ter zagotavljati, da bodo mladi na trg dela vstopali hitreje in bolj praktično usposobljeni.

Kaj vse mora vsebovati popolna vloga in kako jo oddati najdete na spletni strani sklada.

Za dodatne informacije lahko kontaktirate:

mag. Sabina Mrlak
Sektor za koordinacijo kohezijske politike
Tel. 01 434 58 88

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kategorije: Novice za delodajalce