Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2013/2014

Bo vaše podjetje v novem šolskem letu štipendiralo nadobudne študente / dijake z namenom kasnejše zaposlitve štipendista? Potem izkoristite javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij!

Kot je zapisano na spletni strani sklad-kadri.si:

Sklad je 9. 8. 2013 objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2013/2014. Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2014 oziroma do porabe sredstev.

Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR


Predmet razpisa:

Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2013/2014 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih magistrskih ali doktorskih študijskih programih.

Upravičenci za razpis so vse pravne osebe zasebnega prava (vsa podjetja, zavodi, društva) ali fizična oseba (s.p.).

Razpisna dokumentacija:

  • Razpisno besedilo (Uradni list RS št. 67/2013, 9. 8. 2013)
  • Prijavnica – izpolniti v celoti, podpisati in žigosati
  • Priloga 1 - Izjava štipenditorja
  • Priloga 2 - Izjava štipendista (oddati za vsakega vsakega prijavljenega štipendista)
  • Priloga 3 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju

Pogoji za štipendista:

  • Ima status dijaka ali študenta,
  • Ima državljanstvo RS oz. status Slovenca v zamejstvu,
  • Ne prejema katere od štipendij razen kadrovske štipendije,
  • Ni v delovnem razmerju,
  • Ni vpisan v evidenco brezposelnih pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Obveznosti štipenditorja

Štipenditor je dolžan s štipendistom, za katerega je prejemal sofinanciranje, najkasneje v treh (3)  mesecih po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi. Štipenditor mora s štipendistom pogodbo o zaposlitvi skleniti s polnim delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo neposredno sofinanciranje kadrovske štipendije tega štipendista.

Upravičeni stroški

Upravičen strošek je kadrovska štipendija od šolskega/študijskega četa 2013/2014 dalje do zaključka izobraževalnega programa posameznega štipendista. Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije eno leto za posamezni letnik na isti ravni izobraževanja štipendista. Možno je uveljavljati stroške tudi v času absolventskega staža do diplome, vendar največ 1 leto.

Višina sofinanciranja

Sofinanciranje sklada znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače.

Vir: sklad-kadri.si; tiko-pro.si

Kategorije: Novice za delodajalce