Izračun subvencije za delo s krajšim delovnim časom

Na Špici International d.o.o. so pripravili Kalkulator za skrajšan delovni čas. Kalkulator vam omogoča izračun subvencije, ki jo boste prejeli od države za zaposlene, ki jih boste na ZRSZ prijavili za delo v režimu skrajšanega delovnega časa.

Skrajšan delovni čas je ukrep, ki so ga v Državnem zboru potrdili v okvirju Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE). Delodajalci bodo ta ukrep lahko uporabljali od 1. junija do 31. decembra 2020. Za čas, ko bo delavec delal, mu pripada sorazmerni del plače in druga povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo, malica, …). 

Na Špici International d.o.o. so pripravili Kalkulator za skrajšan delovni čas (SDČ). Kalkulator vam omogoča izračun subvencije, ki jo boste prejeli od države za zaposlene, ki jih boste na ZRSZ prijavili za delo v režimu skrajšanega delovnega časa. Kalkulator je narejen pod predpostavko, da spremembe ur dela s skrajšanim delovnim časom znotraj meseca niso možne.

Vnesite svoje podatke v obrazec in si zagotovite dostop do kalkulatorja. Podatke si lahko pošljete tudi na svoj e-naslov.

Kategorije: Novice za delodajalce