Izhodišča za reformo trga dela za manj togosti pri zaposlovanju

Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so te dni predstavili nova izhodišča za reformo trga dela. Trg dela v Republiki Sloveniji, ki ga po oceni domačih, pa tudi tujih institucij (Evropska Komisija, OECD, UMAR…), zaznamujejo predvsem togost pri zaposlitvah za nedoločen čas ter visoki stroški dela, v kratkem čakajo korenite spremembe.

Najpomembnejša značilnost trga dela v Sloveniji je po mnenju predstavnikov ministrstva izrazit dualizem oziroma segmentacija na trgu dela, s katero označujemo razliko v položaju zaposlenih s pogodbami za določen čas in pogodbami za nedoločen čas. Zgodovina spreminjanja delovnopravne zakonodaje sicer kaže napredek v smeri prožnosti, vendar predvsem na področju pogodb za določen čas, precej manj pa na področju pogodb za nedoločen čas. Navedeno je imelo za posledico porast deleža zaposlenih za določen čas.

Delež začasnih zaposlitev v skupnih zaposlitvah v starostni skupini od 15 do 64 let je v Sloveniji sicer nad povprečjem EU že od leta 2002, še posebej pa izstopa najvišji delež začasnih zaposlitev med mladimi (15−24 let). Večina začasnih zaposlitev je neprostovoljnih in je posledica nezmožnosti najti zaposlitev za nedoločen čas. Eden izmed glavnih ciljev izhodišč za reformo trga dela je zato zmanjšati dualizem oziroma segmentacijo na trgu dela.

Obenem želijo predstavniki ministrstva z reformo trga dela zagotoviti večjo prožnost trga dela; omogočiti lažji vstop na trg dela in lažje ostajanje v zaposlitvi, znižati administrativne in časovne obremenitve podjetij s poenostavitvijo postopkov, vključevati delavce v ustrezne ukrepe na trgu dela že v času odpovednega roka, zmanjšati oziroma porazdeliti breme, ki ga delodajalcem predstavljajo stroški ob odpuščanju, povečati fleksibilnost pri delodajalcu in določiti sorazmernost pravic iz dela z delovnimi obveznostmi pri delodajalcu.

Reforma trga dela se bo posvetila tudi povečevanju učinkovitost delovnopravnega varstva; glavni cilji so zagotoviti učinkovitejše uveljavljanje odškodninske odgovornosti ter odgovornosti za terjatve delavcev v primerih zlorab prenosa podjetja ali dela podjetja, zagotoviti učinkovitejše izvajanje inšpekcijskega nadzora, sodnega varstva in sankcioniranja kršitev, izboljšati pogoje dela pri delodajalcu ter zagotoviti ustrezno varnost posameznikom, ki so izgubili zaposlitev in iščejo novo zaposlitev.

Med cilji reforme trga dela so tudi zmanjšati delo na črno in zagotoviti konsistentnost z rešitvami v mednarodnih in nacionalnih predpisih in usmeritvah.

Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Kategorije: Novice za delodajalce