Iz faksa takoj praksa

Nov program, ki vam omogoča spodbudo v višini 6.000 EUR za prvo zaposlitev mladih brezposelnih z izpopolnjevanjem za konkretno delo.

Njihovo zaposlitev mora delodajalec ohraniti najmanj eno leto. Predvidenih je 820 zaposlitev brezposelnih s pomočjo spodbude, ki se izplača delodajalcem. Javno povabilo je odprto do 30. 6. 2015.

Program delodajalcem omogoča, da mlado brezposelno osebo s terciarno stopnjo izobrazbe, staro do vključno 29 let, ki je hkrati iskalec/-ka prve zaposlitve, izpopolnjujejo na konkretnem delovnem mestu za najmanj eno leto

Izpopolnjevanje z zaposlitvijo oz. pripravništvo, če je tako predvideno, se izvaja za polni delovni čas ali krajši v skladu z odločbo o invalidnosti in sicer na delovnem mestu, ustreznem vrsti izobrazbe vključene osebe. S sistematičnim izpopolnjevanjem po predhodno pripravljenem programu pri delodajalcu, bodo mladi širili in poglabljali znanje, spretnosti oz. kompetence, pridobljene v času formalnega izobraževanja.

Program udejanja cilje Jamstva za mlade, njegova dodana vrednost pa je v povezovanju izobraževanja in potreb trga dela.

Posamezno podjetje lahko zaposli do 5 brezposelnih oseb iz ciljne skupine. Izbrano brezposelno osebo morajo zaposliti v 30-ih koledarskih dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi spodbude.

Delovno razmerje se sklene na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo delodajalec podpiše z brezposelno osebo.

Pred podpisom pogodbe o zaposlitvi mora brezposelna oseba z Zavodom RS za zaposlovanje podpisati pogodbo o vključitvi v program, kjer po sklenitvi delovnega razmerja Zavod to osebo samodejno odjavi iz evidence brezposelnih.

Na javnem povabilu je za leto 2015 na voljo skupaj 5 milijonov EUR, od katerih 85 % prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o pogojih in postopkih prijave si preberite na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje >

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Kategorije: Novice za delodajalce