Invalidi in zaposlitev

Invalidi so najbolj ranljiva skupina na trgu dela in imajo praktično zelo majhne možnosti za zaposlitev.

Zavedati se moramo, da trenutno, ko kadra ni in je bitka zanj vse hujša, lahko pomislimo tudi na druge, ki bi prav tako uspešno in koristno opravljali določeno delo. Invalidi so skupina, ki je pogosto pozabljena in katere položaj je zelo neugoden. Ne zavedamo se, da imajo enake pravice ter možnosti, da dobijo zaposlitev. Edina razlika je seveda, da mora biti delovno mesto prilagojeno glede na sposobnosti, ki jih ima oseba s statusom invalida.

Zakaj zaposliti invalida?

  • Zakonodaja določa, da v kolikor dosegate določeno število zaposlenih, ste dolžni zaposliti invalida (kvotni sistem). V nasprotnem primeru ste dolžni finančno prispevati v Invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.
  • Podjetja, ki presežejo kvoto zaposlovanja invalidov, lahko prejmejo nagrado. 
  • Možnost sofinanciranja delovnega mesta.
  • Možnost oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov.
  • Možnost subvencije plač invalidov.
  • Invalidna oseba ima lahko še višjo stopnjo produktivnosti kot ostali, saj se zaveda svojih omejenih možnosti pri zaposlitvi in jemlje svoje delo bolj resno in odgovorno.
  • Invalidne osebe v primerjavi z delavci, ki nimajo posebnih omejitev, redkeje menjajo delovna mesta.
  • Če imate v podjetju zaposleno invalidno osebo, dobite višji ugled delodajalca ter ste tako zgled ostalim na trgu dela.
  • Možnost pridobitve letne nagrade delodajalca za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov in druge vzpodbude na področju zaposlovanja.

Ko zaposlujete, pomislite tudi na invalidne osebe, saj lahko imajo določene prednosti, ki jih morda ne boste našli pri ostalih iskalcih zaposlitve, zato si razširite iskalni krog in razmislite o inovativnih možnostih zaposlovanja.

Ob tednu invalidnosti smo se na radiu Ognjišče pogovarjali o priložnosti zaposlovanja invalidov in zaposlovanja novih sodelavcev iz ranljivejših skupin. Trenutna brezposelnost je zelo nizka, tudi zato vsak dan iščemo nove načine, kako pridobiti ustrezen kader. Primer dobrih praks sta z nami delili ga. Mateja Matzele Golob iz podjetja Telekom Slovenije, d.d. ter ga. Karmen Pušnik iz podjetja Gorenje, d.d., kjer imajo zelo dobro urejeno zaposlovanje invalidov. Ga. Irena Kuntarič Hribar in ga. Aleksandra Kuhar pa sta predstavili kakšne so možnosti zaposlovanja invalidov. 


Posnetek oddaje Svetovalnica Mojazaposlitev - Radio Ognjišče

Vir: www.racunovodja.com in Radio Ognjišče

Kategorije: Novice za delodajalce