HR poslovni zajtrk: Porušena demografska slika bo korenito vplivala na trg dela v prihodnosti

Ukrepajte danes in se izognite kadrovskemu deficitu čez 5 let!

Ljubljana, 16. marec 2017

Portal mojazaposlitev.si, ki je stična točka med delodajalci in aktivnimi iskalci (nove) zaposlitve, je danes v Ljubljani na poslovnem HR zajtrku gostil zanimive sogovornike Petra Pogačarja, MDDSZ, Bojana Hajdinjaka, Cene Štupar, Soniboj Knežak, Steklarna Hrastnik in Robert Serec, Pomurske Mlekarne. Dogodek je obiskalo več kot 100 gostov, kadrovikov (iz malih, srednjih in velikih podjetij).
Svetovalci z mojazaposlitev.si so poudarili, da  digitalizacija, tehnološke spremembe in demografska gibanja, katerim smo priča na trgu dela že danes, od podjetij  zahtevajo hitre in čimprejšnje reakcije. Zato so na poslovnem HR zajtrku postregli s konkretnimi informacijami, kje in kako bomo v prihodnje iskali nove sodelavce. Porušeno demografsko ravnovesje bo korenito poseglo v trg dela, saj bo mladih iskalcev zaposlitve vedno manj, medtem ko kadrov z ustrezno naravoslovno in tehnično izobrazbo in ustreznimi izkušnjami primanjkuje že danes.

Številna podjetja že danes uvajajo nove ukrepe za privabljanje talentov ter ukrepe kako zadržati dobre kadre ter razvijati njihove potenciale, saj dohodek zaposlenega že dolgo ni več ključen motivacijski faktor. Problematike se zavedajo tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer so na podlagi demografskih raziskav sprejeli številne ukrepe za vzpodbujanje daljšega ostajanja starejših sodelavcev na delovnem mestu ter vzpodbujanja zaposlovanja starejših.
Potenciali starejših zaposlenih v številnih podjetjih še vedno niso polno »izkoriščeni«.

Porušena demografska slika prebivalstva, nizka rodnost ter revitalizacija trga dela tako v Evropi kot v Sloveniji bo v prihodnosti korenito zmanjšala število mlajših iskalcev zaposlitve, ki že oz. bodo v prihodnjih letih vstopali na trg dela. 

Razvoj podjetij v učeče se organizacije je nujen

Raziskave kažejo, bo čez 5 let že četrtina  zaposlenih v Sloveniji starejših od 55 let, brez zadostnega računalniškega znanja pa skoraj polovica zaposlenih. »Delodajalci morajo zato že danes glede na demografsko sliko spremeniti razmišljanje in težiti k transformaciji v učečo se organizacijo. K temu morajo pritegniti vse zaposlene tudi starejše. Le tako se bodo lahko nadgrajevali njihove kompetence in znanja, veščine, način razmišljanja in dela ter se razvijali in rastli kot organizacija. Dober sodelavec, ki pozna podjetje, diha z njeno kulturo je za podjetje naložba, zato naj podjetja razvijajo tudi potenciale starejših sodelavcev in naj ne dovolijo, da jim posamezniki zaspijo oz. preidejo v t.i. zimsko spanje in odvržejo svoj kreativni potencial. Obenem pa naj se delodajalci opogumijo in pričnejo zaposlovati starejše,saj imajo znanja in izkušnje kajti na trgu dela mladih ne bo več dovolj,» je poudarila Saša Boštjančič, direktorica portala mojazaposlitev.si.

Nasvet portala mojazaposlitev.si podjetjem, kako s učinkovitimi ukrepi privabiti talente, ohraniti obstoječi  kader  ter omogočiti karierni razvoj starejših sodelavcev:

1. Vzpostavite močno kadrovsko funkcijo ter vlagajte v znanje: Kadrovski menedžerji postajajo ključni povezovalci znotraj podjetja  in strokovnjaki za upravljanje talentov. Dobro razviti in v praksi delujoči kompetenčni modeli v uspešnih podjetjih zagotavljajo nenehen karierni razvoj zaposlenih, ki podjetjem ponuja ključno konkurenčno prednost na trgu pred tekmeci. 

2. Načrtujete pravočasno nove kadrovske potrebe:  dobra podjetja že danes dvorijo najboljšim kandidatom, saj se ti kandidati zavedajo, da med delodajalci lahko izbirajo. Izbrali bodo tisto podjetje, ki jim bo na prvem mestu omogočalo rast in razvoj. V prihodnje nas čaka ponovna prevetritev vrednot, uspešna bodo podjetja z močno notranjo kulturo, ki ceni svoje zaposlene, razvija njihove kompetence in skrbi za njihovo motiviranost in zavzetost.

3. Razvijte močno notranjo kulturo podjetij in podjetniškega razmišljanja. Danes je fluktuacija  med mladimi večja kot v preteklosti. Močna notranja  kultura in prave vrednote privabijo in zadržijo odlične sodelavce, hkrati pa zagotavljajo, da so ključni kadri zvesti podjetju, saj lahko izživijo svoj karierni potencial in svoje talente. Transparentna in odprta notranja komunikacija sta ključ do novih idej in inovacij. 

Zgoraj naštete aktivnosti pa doprinašajo k dvigovanju ugleda delodajalcev oziroma blagovne znamke delodajalca. Podjetja morajo v svojem okolju odprto komunicirati in aktivno delovati. Tako bodo dvignila svoj ugled in prepoznavnost, ki bo vzpostavilo dodaten kanal za dotok dobrih kandidatov. 

Na koncu našega druženja smo v sodelovanju s Filozofsko fakulteto v Ljubljani izžrebali udeleženca in mu podelili lepo darilo - knjigo z naslovom Zaključevanje kariere - od teorije do prakse (avtorici Eva Boštjančič in Lara Delić). Poleg podeljene knjige pa izpostavljamo še ostali knjigi z zanimivim vsebinami:

Foto utrinki:

Vir: ekipa mojazaposlitev.si

Kategorije: Novice za delodajalce