Podjetje GEN-I napoveduje večje zaposlovanje

Z jasnim trajnostnim poslanstvom in vrhunsko ekipo bo GEN-I do leta 2030 na področju zelene energije zaposlil med 600 in 700 novih sodelavcev.

Podjetje GEN-I ustvarja brezogljicno prihodnost

Uvrščajo se med najbolj inovativne in hitro rastoče družbe na evropskem energetskem trgu in utrjujejo svojo vlogo prvega slovenskega dobavitelja izključno brezogljične elektrike. Ob tem se zavedajo pomena vodenja z zgledom, zato zeleno preobrazbo, ki smo jo vsi dolžni tako okolju kot prihodnjim generacijam, začenjajo pri sebi. Podali so se na pot trajnostnega razvoja – svojih dejanj ne vrednotijo le skozi gospodarsko, temveč tudi ekološko in socialno prizmo.

Zavedajo se, da leži ključ za doseganje njihovih smelih in ambicioznih načrtov v sodelavkah in sodelavcih. Poznati smisel in verjeti v nujnost preobrazbe v ogljično nevtralno družbo je ključno vezivo njihovega delovanja, ki temelji na interdisciplinarnem sodelovanju, usmerjenem v razvoj in implementacijo inovativnih zelenih rešitev. Sodelovanje, povezovanje, multidisciplinarne ekipe, spodbujanje kreiranja inovacij, prepoznavanje potencialov in oblikovanje profilov prihodnosti na način, da privzgajajo široke in fleksibilne kompetence, so vodilo kadrovske strategije in vseh razvojnih kadrovskih projektov v GEN-I do leta 2030. Še naprej bodo izpolnjevali vizijo biti najboljša izbira na vseh segmentih energetske verige in proaktivno sprejemali izzive zelene energetske preobrazbe.

So podjetje, kjer nista dovolj samo delo in osebnostna rast, pomemben je učinek, ki ga pustiš v širši družbi, ne samo v ožjem poslovnem okolju. Letos so sprejeli in javnosti predstavili Strateški razvojni načrt Skupine GEN-I 2022-2030, ki v celoti temelji na zeleni energiji, trajnostnem razvoju in digitalizaciji poslovanja. Za uresničevanje načrta, po katerem bodo delovali kot vodilni promotor razogljičenja slovenske družbe, potrebujejo nove sodelavce. Popolna usmeritev v razogljičenje prinaša investicije za preobrazbo v digitalno tehnološko podjetje. Za razvoj novih digitalnih in podatkovnih storitev bodo potrebovali strokovnjake s področja naravoslovnih, ekonomskih in humanističnih ved. Še posebej bodo krepili ekipe podatkovnih inženirjev in znanstvenikov ter IT strokovnjakov, ki bodo podpirali digitalizacijo poslovanja. Širijo tudi ekipe inženirjev in vodij projektov sončnih elektrarn ter sodelavcev za inoviranje in agilni razvoj.  

Svojim zaposlenim nudijo:
Ponudba, ki jo podjetje Geni ponuja svojim zaposlenim

Več informacij o aktualnih delovnih mestih najdete tukaj.

Več o vsakdanjiku na GEN-I, njihovi kulturi in dinamiki dela, najdete tukaj.

 

Vir: https://gen-i.si/

 

Kategorije: Novice za iskalce