GEN-I: Hibridno delo kot orodje za ustvarjanje večje produktivnosti zaposlenih

GEN-I uporablja hibridno delo kot način za izboljšanje produktivnosti svojih zaposlenih. Hibridno delo, ki združuje delo na daljavo in delo v pisarni, zagotavlja večjo fleksibilnost in boljše ravnotežje med delom in zasebnim življenjem, kar izboljšuje produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih.

1. Kakšne oblike fleksibilnega delovnega časa ponujate?

Na podlagi izkušnje v času epidemije, raziskav in dela interne projektne skupine smo oblikovali hibriden način dela, ki na eni strani omogoča prilagajanje potrebam zaposlenih in na drugi omogoča učinkovito delo. Fleksibilni delavnik ponujamo tudi v obliki drsnega delovnega časa, kar pomeni, da zaposlenim nudimo pričetek med 7. in 9. uro zjutraj in glede na to tudi zaključek delavnika po 8 urah.

2. Katerim sodelavcem je omogočeno delo od doma, koriščenje fleksibilnega delovnega časa?

Hibridno delo je omogočeno vsem sodelavcem, ki jim narava dela omogoča delo na daljavo. Iz pisarn ali na terenu delo opravljajo tisti, ki delajo s strankami ali v večji meri z dokumenti, s katerimi ne morejo upravljati digitalno. Prav tako delo na lokaciji opravljajo sodelavci, od katerih delo na različnih projektih zahteva veliko skupinskega dela, za katerega verjamemo, da je vsaj v začetnih fazah učinkovitejše v živo. Delo na daljavo zaposleni izkoristijo predvsem za individualno delo, pri katerem potrebujejo mir in tišino.

3. Koliko zaposlenih se odloči za koriščenje fleksibilnih oblik delovnega časa in zakaj?

Za delo na daljavo vsaj en dan v tednu se v povprečju odloči približno 70 % zaposlenih. Približno 25 % zaposlenih je takih, ki delo na daljavo občasno opravljajo tudi 3 dni v tednu ali po potrebi še kakšen dan več. Manj kot 10 % zaposlenih je takih, ki delo opravljajo izključno na lokaciji, približno 20% pa takih, ki delo na daljavo opravlja nekajkrat na mesec. Dneve za delo na daljavo večina sodelavcev določi skupaj z vodjo ali pa dan za delo na daljavo zaposleni predlaga vodji, predlog je torej potrjen, ko ga odobri vodja.    

4. Kakšno je pri vas razmerje med delom v podjetju/pisarni in delom od doma?

Naši zaposleni do 2 dni na teden delajo na daljavo. En dan v tednu je na ravni družbe določen kot dan za delo na daljavo, en dan pa je prepuščen dogovoru med vodjo in zaposlenim. V kolikor se ohranja učinkovitost in to omogoča tudi delovni proces, se lahko vodja in zaposleni dogovorita o še večji fleksibilnosti.

GEN I Optius HR Team 002Vir: Arhiv GEN-I 

5. Kako sledite opravljanju dela in delovnih nalog med zaposlenimi, ki delajo od doma? Uporabljate kakšne posebne programe?

Ena izmed temeljnih vrednot, ki podpirajo našo vizijo in pomagajo oblikovati naš kulturo, je odgovornost. Ta se pri sodelavcih kaže v prizadevnem odnosu do dela, usmerjenosti k dosežkom in v nenehnem prizadevanju za dobre skupne rezultate. Povezani z vrednotami prav vsi v GEN-I vsak dan prispevamo k uspehu in energiji družbe kot celote, pa naj bo to iz pisarn ali na daljavo. Za bolj ciljno usmerjenost smo že pred epidemijo vzpostavili jasno določanje kvartalnih ciljev, ki jim sledimo tudi na tedenski ravni z vnaprej dogovorjenimi in usmerjenimi pogovori med vodjem in zaposlenim.

6. Opažate kakšne razlike pri učinkovitosti in uspešnosti pri delu zaposlenih, kadar delajo od doma?

Po naših izkušnjah lahko s pravilnim pristopom hibridni model dela poveča produktivnost zaposlenih in jih spodbuja k vključevanju, sodelovanju in odgovornosti. Na to kažejo tudi naši odlični poslovni rezultati, ki so se po prvem pandemičnem letu nadaljevali tudi v drugem: v letu 2021 nam je uspelo prvič v zgodovini preseči 3 milijarde EUR prihodkov, ustvarili smo 70 milijonov EUR čistega poslovnega izida, prodali smo rekordnih 205,3 TWh energentov, naš tržni delež gospodinjskih odjemalcev električne energije v Sloveniji pa je narasel na več kot 40 %.

Odgovornost pri nas zaposleni kažejo v prizadevnem odnosu do dela, prevzemanju odgovornosti za lastne rezultate in v nenehnem prizadevanju za dobre skupne rezultate. Uspešna zgodba GEN-I temelji na prizadevanju vseh sodelavk in sodelavcev za uresničitev naše skupne vizije.

Glede na rezultate interne ankete zaposleni menijo, da so pri delu na daljavo produktivni in ne zaznavajo kakršnegakoli negativnega vpliva na rezultate. Zaznavajo, da z delom na daljavo lahko učinkovito strukturirajo svoj delovni dan. Glede na ostale rezultate je manj zaposlenih ocenilo, da delo na daljavo nima nikakršnega vpliva na timsko delo. Manj jih ima redno komunikacijo z vodjo, čeprav to zaznavajo kot učinkovito.

7. Menite, da možnost dela od doma izboljšuje ravnovesje med delom in zasebnim življenjem?

Cilj našega hibridnega modela je nuditi kakovostno delovno okolje in ustvariti pogoje za produktivnost – zato nudimo tako delo v pisarni kot na daljavo. Z delom v pisarnah, kjer se sodelavci srečujejo v živo, ohranjamo neposredne odnose med njimi ter krepimo medosebno povezovanje in zaupanje v ekipo. Z delom od doma pa zaposlenim omogočamo, da se učinkoviteje posvetijo samostojnemu delu in nalogam, kjer na primer potrebujejo več miru za individualno delo. S prilagojenim delovnikom lahko zaposleni tudi učinkoviteje prilagodijo delovne in zasebne obveznosti oz. želje.

GEN I Optius HR Delo na domuVir: Shutterstock

 

8. Se pojavljajo kakšni negativni učinki dela od doma? Zabrisane meje med zasebnim in poklicnim življenjem, pomankanje stika s sodelavci – osamljenost itd. ?

Na podlagi izkušnje v času epidemije, raziskav in dela projekte skupine, smo oblikovali hibriden model dela, ki se v največji meri prilagaja potrebam zaposlenih. Ob tem smo prisluhnili tudi željam naših sodelavcev o tem, kje želijo delati, saj je bilo jasno, da ne želijo prav vsi delati od doma ves čas – večina sodelavcev je bila vesela vsaj delnega povratka nazaj v pisarne in za ta namen smo na novo organizirali naše pisarne ter na prvo mesto postavili zaposlene in njihove potrebe. Nekatere ekipe in sodelavci si želijo več stika, več sodelovanja in povezovanja, tudi narava dela, ki od nas zahteva veliko povezovanja med oddelki in prebijanje klasičnih silosov oddelčnega delovanja, nas spodbuja k delu na isti lokaciji, kjer so viri informacij in sodelavci v naši neposredni bližini.

Veliko truda in dela smo vložili v grajenje uspešnih timov, ki pa najbolj harmonično delujejo, ko se vidijo, skupaj kreativno razmišljajo in se na tak način dopolnjujejo. Prepričani smo, da je v naši organizaciji še ogromno skritih priložnosti za še boljše timsko delo in povezovanje ter grajenje medosebnih odnosov.

Za naše druženje zunaj pisarn skrbi naše športno društvo. Kar 350 članov aktivno preživlja svoj prosti čas v športnih ekipah in dejavnosti, ki nas povezujejo v bolj neformalnem kontekstu. Vse to nam daje potrditev, da dajemo zaposlenim dovolj svobode pri usklajevanju dela s prostim časom, hkrati pa skrbimo za to, da jih v ravno pravšnji meri povezujemo tako v formalnem kot tudi neformalnem smislu.

Untitled 1Vir: Arhiv GEN-I 

Pripravil: GEN-I  

Kategorije: Novice za iskalce, Novice za delodajalce