Edinstvena kombinacija znanj, veščin in izkušenj za uspešno iskanje zaposlitve

Skriti adut pri iskanju zaposlitve je v danem trenutku znati dobro uporabiti in prodati svojo kombinacijo znanj, veščin in izkušenj.

Edinstveno kombinacijo znanj, veščin in izkušenj  lahko pridobite na B2 Visoki šoli za poslovne vede,  kjer so pri snovanju visokošolskega programa Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi, združili moči najboljši strokovnjaki medijskega sveta v slovenskem prostoru.

Študij na B2  ponuja možnost učiti se od najboljših in sodelovati z najboljšimi. Agencije Pristop, Formitas,  Taktik,  Propiar, E-laborat, Arnoldvuga+, AristaPlus, Lisac & Lisac, Mediana in številni drugi strokovnjaki s področja trženja, tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, so intenzivno sodelovali pri pripravi izrazito praktično in uporabno usmerjenega študijskega programa. Sodelovanje z omenjenimi podjetji in institucijami pa v nadaljevanju omogoča  tesno sodelovanja z izkušenimi strokovnjaki, ki bodo študentom omogočili, da se uspešno soočijo z delom v realnosti.

Kaj boste s študijem pridobili?

Predvsem umetnost vzpostavljanja odličnih odnosov, veščine poslovnega mreženja, ki lahko pokažejo poti do novih strank, male skrivnosti velikih mojstrov nastopanja, nove pristope komuniciranja in oglaševanja, ter natanko tisto znanje, ki bo krojilo vašo prihodnjo zaposlitev.

Postanete lahko kreativni strokovnjaki, ki boste razvijali, usklajevali in implementirali trženjske strategije in potrošniške raziskave za pridobivanje spoznanj o blagovnih znamkah in inovacijah na področju trženja in tržnega komuniciranja.


Tržnik – poklic prihodnosti

V zahodnem razvitem svetu tudi že dolgo prevladuje tržna miselnost in trženje kot poslovna filozofija številnih uspešnih podjetij in tovrstno miselnost bodo za obstoj na visoko konkurenčnih trgih morala sprejeti tudi domača podjetja, kar je še dodaten razlog glede potreb po strokovnjakih iz tega področja.

Povečanje zaposljivosti

b2.euProgram Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi na B2 Visoki šoli za poslovne ved,  je edinstven na slovenskem izobraževalnem trgu  in diplomantom omogoča veliko zaposljivost tako v domačem kot tujem okolju, saj je oblikovan v skladu z najnovejšimi trendi na področju visokošolskega izobraževanja študentov na področju tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi in je primerljiv s tovrstnimi programi uglednih evropskih univerz.

Ustvarjalnost, kreativnost, inovativnost

Vsak trenutek je dragocen v prihodnosti! In na B2 boste deležni trenutkov, ki si jih boste želeli zapomniti za celo življenje – trenutkov ustvarjalnosti, kreativnosti, inovativnosti…

b2.eu

Kategorije: Novice za iskalce