Dodatna sredstva za izobraževanje in zaposlovanje mladih v kulturi

Ministrstvo je pridobilo 34,5 milijona evrov evropskih kohezijskih sredstev za uporabo med vsemi ministrstvi. Ministrstvo za kulturo (MzK) je že predstavilo izbrane projekte, ki bi pomagali dvigniti in obogatiti našo kulturo, dodatno izobraziti mlade ter s tem posledično omogočiti več prostih delovnih mesto na tem področju dela.

Mladina, izobražena v kulturi je trenutno v zelo neprijetnem položaju.Namreč velik problem je brezposelnost, čeprav so mladi dobro izobraženi, a jim manjka priložnosti za delo, prakse in dodatnih izkušenj.Nova sredstva naj bi bila tako v pomoč pri zaposlovanju le teh in jim omogočiti pridobitev dodatnih znanj. 

Igor Teršar z Javnega sklada RS je med glavnimi cilji naštel:

  • zagotavljanje spodbude za zaposlovanje mladih,
  • spodbujanje in izvajanje usposabljanja ter medgeneracijski prenosi znanja in izkušenj za mlade,
  • usposabljanje na delovnih mestih pri delodajalcih,
  • spodbujanje kulturnega podjetništva pri mladih, itd.

V načrtu je predvidenih 277 usposabljanj in enako številozaposlitev za mlade, stare od 15 do 29 let. Pričakujejo 70 odstotno uspešnost udeležencev in udeleženk. Nove projekte pa naj bi začeli uresničevati že v začetku prihodnjega leta.

Vir: Delo

Kategorije: Novice za iskalce