Do seznama zaposlenih in potrdila o številu zaposlenih lahko po novem tudi prek portala SPOT

Delodajalcem je po novem na portalu SPOT omogočen preprost in hiter dostop do potrdila o številu zaposlenih in do seznama vseh zaposlenih v podjetju.

Potrdilo o številu zaposlenih

Delodajalci so se doslej za informacije o številu zaposlenih obračali na ZZZS, od sedaj naprej pa lahko do tega podatka dostopa zakoniti zastopnik ali pooblaščenec z novim e-postopkom. Potrdilo je brezplačno in kreirano v nekaj minutah znotraj portala SPOT v pdf obliki. 

Poimenski seznam zaposlenih

Poleg števila zaposlenih bo sedaj omogočeno delodajalcem, da podajo elektronsko vlogo za pridobitev poimenskega seznama v elektronski obliki. Podatki se v manj kot eni uri kreirajo in so uporabniku na voljo v obliki preglednic v portalu SPOT.

Za nove postopke potrebujete tudi novo pooblastilo

Če do potrdila ali seznama na portalu SPOT ne bo dostopal zakoniti zastopnik, lahko v imenu podjetja postopke na portalu SPOT ureja s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba.

Vsi, ki so že zdaj v podjetju zadolženi za urejanje postopkov na portalu SPOT, morajo za dostop do omenjenih postopkov urediti novo pooblastilo.

Več si lahko preberete na povezavi. 

Vir: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/novice/2022-06-13-do-seznama-zaposlenih-in-potrdila-o-stevilu-zaposlenih-lahko-po-novem-tudi-prek-portala-spot/

Kategorije: Novice za delodajalce