Do kdaj je potrebno vročiti oz. prejeti odmero dopusta za 2023?

Delodajalci imajo zakonsko obveznost, da najpozneje do 31. marca vsako leto delavcem pisno sporočijo odmero letnega dopusta za tekoče koledarsko leto v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.

Delodajalci morajo najpozneje do 31. marca vsako leto delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). To pomeni, da je treba odmero dopusta za leto 2023 izročiti oz. prejeti do 31.3.2023. ZDR-1 določa tudi globo za delodajalca, če ne izroči odmere dopusta pravočasno. Globa znaša med 750 in 2000 evrov. Poleg tega se lahko odgovorna oseba delodajalca kaznuje z globo od 100 do 800 evrov.

odmera za dopust

Na kaj je pri odmeri dopusta potrebno paziti?

Pri odmeri letnega dopusta za leto 2023 je treba upoštevati nekaj osnovnih pravil. Pravico do letnega dopusta ima delavec, ko sklene pogodbo o zaposlitvi. Če je pogodba o zaposlitvi sklenjena za celo leto 2023, delavcu pripada celoten dopust za to koledarsko leto. Če pa delavec ni zaposlen za celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del dopusta za tiste mesece, ko je zaposlen pri delodajalcu. Minimalni dopust v koledarskem letu ne sme biti krajši od štirih tednov, kar velja tudi za delavce, ki delajo krajši delovni čas. Če delavec dela osem ur na dan in pet dni v tednu, ima pravico do najmanj 20 dni letnega dopusta v koledarskem letu.

Kdaj delavcu pripada več dni dopusta?

Pri pripravi odmere dopusta za leto 2023 je treba biti pozoren tudi na dodatne dneve dopusta, ki lahko pripadajo delavcem. Starejši delavci, invalidi, delavci z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavci, ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, imajo pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta. Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti. Dodatni dnevi dopusta se lahko opredelijo tudi v kolektivni pogodbi ali v splošnem aktu delodajalca, na primer dopust na delovno dobo.

Pripravil: Team Optius.com

Kategorije: Novice za iskalce, Novice za delodajalce