Dnevi podjetništva 2014

Data skupaj s Tehnološkim parkom Ljubljana tudi letos organizira Dneve podjetništva. Letošnji, že 7. Dnevi podjetništva, bodo potekali 6. in 7. oktobra v Tehnološkem parku.

Vse predavanja so brezplačna, se je pa potrebno predhodno prijaviti. Prijavo opravite na povezavi: 

Prijavnica - Podjetniški dnevi 2014 >>

Program podjetniških dnevov 2014:

Ponedeljek 06.10.2014

”Program – Dnevi podjetništva 2014 – 1.dan”

08:00-08:30 Prijava udeležencev, podpisovanje liste prisotnosti
08:30-08:45 Nagovor udeležencev s strani organizatorjev DATA d.o.o., Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
08:45-09:30 Zakaj dizajnirati, če pa se na koncu sploh ne vidi? Luka Stepan, kreativni direktor GIGODESIGN - Ne glede na številne raziskave in nazorne primere iz globalne prakse številna podjetja še danes izkoriščajo zgolj estetsko funkcijo designa. Design, ki ga slovensko neposrečeno prevajamo kot “oblikovanje”, razumejo kot dajanje lepe, všečne oblike, kot celofan, ki poskrbi za to, da že končan izdelek, opremljen z vabljivo embalažo in podprt z vpadljivimi tržnimi sporočili, prepriča čim več kupcev. V svetovnem merilu najuspešnejša podjetja dokazujejo, da je tržno uspešna praksa ravno obratna. Dizajn in vse njegove potenciale za izgradnjo prepoznavne, konsistentne identitete podjetja namreč v celoti izrabljamo šele takrat, ko dizajn uporabljamo v vseh fazah razvoja – za identificiranje (potencialnih) uporabnikov in njihovih težav, pri definiranju ključnih funkcionalnosti in konkurenčnih prednosti izdelka, komunikaciji in izgradnji ter vzdrževanju ugleda znamke. Celostno uporabljen design tako postane ključna funkcija, ki povezuje podjetje in produkt z uporabniki.
09.30-11.00 Metode plačevanja na spletu in davčna obravnava – Borut Ratej, Jure Filip, DATA d.o.o. - Seminar, ki bo zanimiv podjetnikom in posameznikom, ki prodajajo ali razmišljajo o prodaji preko spleta. Katere metode plačila preko spleta so na voljo prodajalcu? Katere so zanj najbolj primerne in najugodnejše? Vas zanima poslovanje s kriptovalutami, kot je npr. Bitcoin?
11:00-12:30 Internacionalizacija poslovanja preko spletne trgovine s pravno obravnavo – mag. Stojan Košti, Sanda Vodičar Horvat, DATA d.o.o. - Širitev poslovanja preko Slovenskih meja (internacionalizacija) je v trenutnih gospodarskih razmerah v Sloveniji med podjetji gotovo ena izmed poslovnih priložnosti, ki podjetjem pomaga pri ohranitvi in povečanju obsega poslovanja. Po drugi strani pa digitalni svet omogoča učinkovito, poceni in hitro komunikacijsko in poslovno pot do potencialnih novih trgov in kupcev. Povprečno slovensko podjetje se ob internacionalizacijo poslovanja preko spleta se v večini primerov podaja v precej nepoznano okolje. Katera so osnova pravila mednarodne spletne prodaje? Kateri so bistveni elementi spletne prodaje? Kako je s plačili, dostavo, reklamacijami? Kako se ustrezno pripraviti na to pot s pravnega vidika, ki bo na primeren način zavaroval podjetje in kupca? Na predavanju se bomo spoznali z ključnimi elementi ki podjetjem olajšajo vstopanje na mednarodne trge preko spleta.
12:30-13:00 Odmor za kavo
13:00-14:00 Socialna omrežja (SMARTPA d.o.o.) – Igor Panjan  - Razvoj informacijskih in digitalnih tehnologij je radikalno spremenil način komuniciranja s ključnimi ciljnimi skupinami, kot so: kupci, poslovne stranke, zaposleni, lastniki, itd. Za učinkovito komuniciranje s poslovnimi javnostmi je treba izbirati med neskončnim naborom orodij 3.0. ter prepoznati značilnosti orodja s katerim želimo doseči komunikacijske ter prodajne cilje. Za učinkovito podporo strateškemu komuniciranju in marketingu je treba v tradicionalno komuniciranje smiselno vpeljati orodja 3.0., kot so npr. najbolj izpostavljena Facebook, Twiteer, LinkedIn, Youtube in druge.
14:00-15:00 Prodajne tehnike – Audacia Ops – Damir Adrovič - Udeleženci bodo spoznali prodajne tehnike in veščine, načine in prodajne poti ter različne pristope in metrike spremljanja uspešnosti. Pogledali si bomo primerne načine prodaje za startup podjetja, primere poceni prodaje ter pomembnost sejemskih nastopov.

Torek 07.10.2013

”Program – Dnevi podjetništva 2014 – 2.dan”

8:30-09:00 Sprejem in registracija udeležencev
09:00-10:30  Specifičnost davčne olajšave za raziskave in razvoj – RR&CO- mag. Damjan Struna - Na delavnici se bodo udeleženci srečali in si odgovorili na najbolj pogosto zastavljena vprašanja pri vlaganju v raziskave in razvoj in sicer: kaj so davčne olajšave za RR in zakaj jih država daje, so vaše raziskave in/ali razvoj upravičene do uveljavitve te olajšave, Koraki do uspešne uveljavitve davčne olajšave za raziskave in razvoj.
10:30-11:00 So mala podjetja dovolj pripravljena na e-račune? – mag. Stojan Košti, DATA d.o.o. - Z razvojem informacijskih sistemov in informacijske tehnologije tradicionalne, papirnate dokumente izpodrivajo elektronski dokumenti. Prednosti elektronske izmenjave dokumentov so predvsem v hitrosti in izničenju ročnega dela, kar posledično znižuje povezane operativne stroške in zmanjšuje možnost napak. Podobno kot ostali dokumenti, tudi računi sledijo digitalizaciji. V razvitih gospodarstvih so e-računi že več kot desetletje nekaj povsem običajnega. In temu sledi tudi Slovenija, ki je že davnega leta 2000 pričela z nacionalnim projektom e-SLOG, katerega namen je bil med drugim razviti standardno strukturo e-računa, prilagojeno slovenskim razmeram. Leta 2003 smo bili priča prvi konkretni izmenjavi e-računa preko spleta. So več kot desetletje kasneje tudi mala podjetja dovolj pripravljena na e-račune in kakšno vlogo pri tem ima dober računovodski servis.
11:00-11:30 Krediti SID banke in nepovratna sredstva za mala in srednje velika podjetja – Jasna Ravnikar - SID banka je za mala in srednje velika podjetja razvila nekaj programov financiranja, ki so zaradi kombinacije z državno pomočjo oz. evropskimi nepovratnimi sredstvi za podjetja zelo ugodni. Kredite za financiranje obratnega kapitala in kredite za naložbe s področja učinkovite rabe energije lahko pridobijo gospodarske družbe, ki po velikosti sodijo v kategorijo MSP in poslujejo najmanj dve poslovni leti.
11:30-12:30 Intelektualna lastnina – dr. Špela Stres – Inštitut Jožef Štefan 
Na dogodku se boste lahko seznanili za koga je primerna zaščitita intelektualne lastnine, kaj po zaščiti intelektualne lastnine – uveljavljanje lastnine, roki pred potekom zaščite, itd., novosti na področju patentov – enotni EU patent; prednosti in slabosti,…
12:30-13.00 Obzorje 2020 priložnost za najboljše projekte globalno usmerjenih slovenskih podjetij – SPIRIT – dr. Igor Milek –  Predstavitev programa »OBZORJE 2020« in dosedanje izkušnje konkuriranja SLO podjetij. »OBZORJE 2020 (Horizon 2020) je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. V okviru OBZORJA 2020 je cilj doseči 20 % udeležbo s strani malih in srednje velikih podjetij (MSP). Pomemben del tega cilja se bo predvidoma doseglo z oblikovanjem posebnega instrumenta samo za MSP. Predstavljena bo zasnova in značilnosti tega instrumenta in statistični podatki iz preteklih prijavnih rokov.
13.00-13:30  Odmor za kavo
13.30-15:00  Kako izdelati finančni načrt? Jure Filip, DATA d.o.o. – Podjetje potrebuje vire financiranja tako za zagon, kot tudi kasneje za večanje obsega poslovanja. Za pravočasno zagotovitev teh virov je zato nujno potreben dober finančni načrt. Poznate pojme, kot so likvidnost, solventnost, plačilna sposobnost in frazo Profit rich cash poor?
15.00-16:00 

Vitko in agilno podjetništvo – mag. Urban Lapajne - Formalna ustanovitev podjetja je danes izjemno hiter in enostaven postopek. Uradno lahko skoraj vsak čez noč praktično postane podjetnik. Na drugi strani pa je danes uspeti na trgu s poslovno idejo izjemno zahtevno. Kljub mnogim lokalnim in globalnim priložnostim so trgi postali nasičeni, nepredvidljivi, turboletni, stranke pa izjemno zahtevne in izbirčne.Tako so se na najboljših svetovnih poslovnih šolah, kot je npr. Stanford razvile nove metodologije gradnje podjetja, pod konceptom t.i. »Vitkih in agilnih podjetij«. Sedaj je to znanje na voljo tudi vam. Če ste mlado podjetje, ki začenjate s poslovanjem ali razvojem novega produkta, vas vabimo, da se udeležite sklopa delavnic, kjer boste spoznali, kako se lotiti gradnje podjetja, ki vam bo zagotavljala največjo verjetnost uspeha na trgu. Na delavnicah boste pridobili podroben pregled in znanje podjetništva, ki ga učijo na najboljših poslovnih šolah.

Vir: Data.si


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za delodajalce