Denarna spodbuda za podjetja, ki so vključena v program vajeništva

Podjetja ki so ali še bodo vključena v program vajeništva, bodo za praktično usposabljanje vajencev lahko prejela do približno dva tisoč evrov.


Vajenci med šolanjem opravljalo prakso v podjetju.

Podjetja, ki se želijo vključiti v sistem vajeništva mora imeti verificirano učno mesto, kar pomeni, da imajo ustrezne materialne razmere in usposobljeno osebo oziroma mentorja, ki bo odgovoren za vajence.

Verifikacijo učinih mest lahko opravi podjetje na dveh mestih in sicer Gospodarski zbornici ali na Obrtni zbornici. Verifikacija je brezplačna in ni potrebno, da je podjetje član zbornice.

Pogoji za podjetja, k pristopu vajeništva:

  • pogodbo z vajenci lahko sklenejo delodajalci, ki v zadnjem letu niso kršili delovno pravnih predpisov, so izplačevali plače in prispevke ter zoper njih nista bila uvedena postopek za prenehanje ali prisilna poravnava.

Spodbude s strani države: 

  • do 2000 evrov (za 56 tednov izobraževanja v podjetju v treh letih).
  • povračilo prevoznih stroškov vajenca ter prehrane med praktičnim usposabljanjem.
  • povrnitev stroškov za zdravniški pregled (enako, kot za dijake na praktičnem usposabljanju).

Vir: www.data.si

Kategorije: Novice za delodajalce