Delodajalci, na voljo je javno povabilo za pridobitev subvencije za zaposlovanje brezposelnih

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je objavljeno javno povabilo, namenjeno delodajalcem za zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let.

V okviru Spodbude za trajno zaposlovanje mladih, lahko delodajalci oddajo ponudbo na javno povabilo elektronsko od 12. aprila 2017 od 10. ure do 31. julija 2019. Tokrat oddaja ponudbe poteka le elektronsko in sicer na strani Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, na portalu za delodajalce.

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb za nedoločen čas in zagotavljanju dolgoročnejšega sodelovanja med delodajalci in mladimi iskalci zaposlitve. V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih se lahko vključijo mladi pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas, delodajalec pa mora zaposlenemu zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovno pravo zakonodajo.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v obdobju zadnjih treh mesecev ali so samozaposleni . Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci na strani Zavoda za zaposlovanje objaviti zaposlitveni oglas za prosto delovno mesto.

Na voljo je 27,7 milijona EUR sredstev, od tega je 60 % vseh sredstev namenjenih za mlade s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji, skoraj 40 % pa za mlade s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji.

Več informacij o javnem povabilu si lahko preberete na spletni povezavi tukaj.

Vir: https://www.ess.gov.si/obvestila/

Kategorije: Novice za delodajalce