Delavnica Kako lahko poskrbimo za zdravje (starejših) zaposlenih

V torek, 17. 10. 2017 vas Sklad kadri vabijo na brezplačno delavnico Promocija zdravja pri delu - pot do zdravja (starejših) zaposlenih. Delavnice »Zavzeti ASI« so namenjene vodstvenemu kadru, managerjem, direktorjem enot, kadrovskim managerjem, kadrovikom in ostalim zainteresiranim.

Čas delavnice: torek 17. 10. 2017 od 8.30 do 13.30

Kraj: Delavnica bo potekala v Harmoniji Mengeš, Linhartova cesta 33, Mengeš.

Predavateljice:

  • dr. Metoda Dodič Fikfak,
  • dr. Eva Stergar,
  • Tanja Urdih Lazar

Vsebinski poudarki delavnice bodo:

  • promocija zdravja pri delu kot strategija za krepitev in ohranjanje zdravja starajoče se delovne populacije in načrtovanja ukrepov,
  • značilnosti starejših zaposlenih, medgeneracijsko sodelovanje in vseživljenjsko izobraževanje,
  • primeri dobrih praks,
  • izkustveno delo.

DELAVNICA JE BREZPLAČNA.

Prijavo na delavnico pošljite na e-naslov: asi@sklad-kadri.si najkasneje do ponedeljka, 16. 10. 2017 do 10. ure. V primeru, da se delavnice ne boste mogli udeležiti pa to pravtako sporočite. 

CELOTEN PROGRAM DELAVNICE IN PODROBNEJŠI OPIS SI LAHKO OGLEDATE TUKAJ.

Delavnica bo izvedena v okviru programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) in jo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kategorije: Novice za delodajalce