Coaching kot učinkovit pristop za izboljšanje poslovnega okolja

Marsikatero podjetje se srečuje s pomanjkanjem motivacije in apatičnostjo pri svojih zaposlenih, kar se na koncu odraža tudi v slabših poslovnih rezultatih.

Pri razreševanju omenjenih izzivov si lahko podjetja pomagajo tudi s »coachingom«, ki v slovenskem prostoru postaja čedalje bolj priljubljen pristop za izboljšanje osebne in poslovne odličnosti. Kot učinkovita metoda učenja in soočanja s spremembami je v svetu prisoten že več kot 40 let, v poslovnem svetu pa približno 20 let. Poznamo več različic coachinga, ki ga v grobem delimo na osebni in poslovni coaching. V evropskem prostoru se uporablja več kot 30 vrst, najbolj razvit pa je v anglosaksonskih deželah, kot so Združene države Amerike in Kanada.

»Gre za nekakšno strategijo in obenem strokovno pomoč, ki pomaga posameznikom ali podjetjem, da z lastnim razmišljanjem in razvojem dosežejo različne izboljšave. Coaching ni enak motivacijskemu treningu, ampak se za njim skriva trdo delo, če želimo doseči dolgoročne spremembe pri posamezniku oziroma v nekem delovnem okolju,« poudarja osebna in poslovna coacherka Lucija Smolnik, edina certificirana trenerka programa Boba Proctorja Thinking Into Results pri nas. »Pri posamezniku se iščejo njegovi neizkoriščeni potenciali in ovire, ki stojijo na poti do uspeha. Coaching, ki lahko poteka individualno ali skupinsko, uči ciljno usmerjeno razmišljanje, postavljanje pomembnih ciljev in tudi učinkovito strategijo, ki vodi do njihove uresničitve,« še dodaja Smolnikova.

Čeprav coaching pri nas ni več zgolj modna muha, so slovenska podjetja in podjetniki še vedno premalo seznanjeni z njegovimi pozitivnimi učinki. Gre za posebno obliko razvoja človeških virov, s pomočjo katere lahko zaposleni postanejo bolj inovativni, učinkovitejši, samozavestnejši pri svojem delu. Vse to se lahko neposredno kaže v boljših poslovnih rezultatih ob koncu leta. Še preden se podjetja odločijo za tovrstno obliko strokovne pomoči, pa je dobro, da res izberejo usposobljene coache, ki znajo poslušati in postavljati prava vprašanja. Metodo coachinga bi v prvi vrsti morali uporabljati menedžerji, na podlagi lastne izkušnje pa bi ga lažje priporočili svojim zaposlenim. Coaching ne le razvija kompetence vodenja, pomaga tudi zmanjševati stres, ki se mu vodje danes le težko izognejo.

Vir: Saša Boštjančič, direktorica podjetja Moja zaposlitev d.o.o., www.mojazaposlitev.si

Kategorije: Novice za delodajalce