Ali veš katero obliko življenjepisa kadroviki najpogosteje prejmejo?

Priprava ustreznega življenjepisa je pred prijavo na prosto delovno mesto je ključnega pomena. Proaktiven iskalec zaposlitve se zaveda, da na posamezna prosta delovna mesta kadroviki lahko prejmejo tudi po več sto življenjepisov, še posebej, če gre za delovna mesta, kjer je kandidatov za delo veliko, zato je ključno, da vaš življenjepis izstopa iz množice.

Priprava ustreznega življenjepisa je pred prijavo na prosto delovno mesto je ključnega pomena. Proaktiven iskalec zaposlitve se zaveda, da na posamezna prosta delovna mesta kadroviki lahko prejmejo tudi po več sto življenjepisov, še posebej, če gre za delovna mesta, kjer je kandidatov za delo veliko, zato je ključno, da vaš življenjepis izstopa iz množice. Izstopa iz množice? S tem ne mislimo na kričeče barve in posebne velikosti pisave v vašem življenjepisu, ampak, da je življenjepis (CV) sestavljen in vsebinsko pripravljen tako, da kadrovik ob prebiranju dobi karseda najboljšo možno »sliko« o kandidatu, njegovih izkušnjah ter temu, kako bi njegove kompetence pripomogle k še večjemu uspehu in rasti podjetja.

Izbira oblike življenjepisa je običajno prepuščena iskalcu zaposlitve, seveda če ni posebej navedena v samem prostem delovnem mestu s strani delodajalca.

Katere oblike življenjepisa poznamo?

Kronološka oblika življenjepisa   

Kronološka oblika življenjepisa je najbolj primerna za kandidate, ki že imajo številne delovne izkušnje, saj taka oblika omogoča prikaz vseh dosedanjih izkušenj in znanj in omogoča kadroviku, da o kandidatu dobi jasno sliko kaj lahko podjetju ponudi.

Funkcijska oblika življenjepisa

Funkcijska oblika življenjepisa v ospredje predstavlja kompetence in strokovna znanja, medtem ko izkušnje po posameznih delovnih mestih niso poudarjene. Zato je taka oblika življenjepisa bolj primerna za iskalce prve zaposlitve ali pa iskalce, ki želijo zamenjati karierno pot in s tem izpostavijo kompetence, ki so primerne za zasedbo delovnega mesta na katerega se prijavljajo.

Europass

Europass je evropsko dogovorjena oblika življenjepisa, ki sistematično in kronološko predstavi izobraževalno pot kandidata, delovne izkušnje in druge kompetence. Omogoča ovrednotenje znanj kot so znanje tujih jezikov, znanja računalniških orodij in ostalih kompetenc z vnaprej določenimi lestvicami, ki omogočajo lažjo primerjavo med nivoji znanj različnih kandidatov.

Poleg zgoraj opisanih treh najpogostejših oblik življenjepisov, poznamo še akademsko oblikociljno usmerjeno obliko in kombinirano obliko življenjepisa. Te oblike so v uporabi manj in so uporabna za bolj specifična delovna mesta in zahteve, ki jih posamezna delovna mesta zahtevajo.

Anketa: Katero obliko življenjepisa najpogosteje prejete s strani prijavljenih kandidatov?

Anketa, ki smo jo izvedli pri Optius.com med kadroviki na Linkedinu je pokazala, da so najbolj pogoste oblike, ki jih kadroviki prejmejo še vedno Europass in kronološka oblika življenjepisa. Kadroviki od kar  57 % od prijavljenih kandidatov prejmejo Europass obliko in v 32 % kronološko obliko življenjepisa. V 6 % prejmejo eno izmed drugih oblik življenjepisa (akademsko oblikociljno usmerjeno obliko in kombinirano obliko življenjepisa) v 5 % pa kadroviki od kandidatov prejmejo funkcijsko obliko življenjepisa.

Kot lahko vidimo kandidati ob prijavah na delovno mesto največkrat priložijo Europass obliko življenjepisa in kronološko obliko, katere najbolj sistematično in pregledno predstavijo dosedanja znanja in izkušnje ter kompetence, ki bi bile ključne za pridobitev delovnega mesta na katerega se prijavljajo.

 

Vsak posameznik mora na podlagi svojih dosedanjih izkušenj, pridobljenih kompetenc in specifičnosti delovnega mesta Izbrati primerno obliko življenjepisa. Kar pa je bolj pomembno od same tehnične oblike pa je sama vsebina in kako se posameznik oziroma iskalec zaposlitve v življenjepisu predstavi. Pomembno je, da se v življenjepisu izpostavijo konkretni dosežki pri posameznih zaposlitvah, kateri se v kolikor je to mogoče, podkrepijo tudi z številkami. Na tak način ima kadrovik jasno predstavo o tem kandidatovih dosežkih in o dodani vrednosti, ki jo lahko kandidat prinese v podjetje.

Poleg ustreznega življenjepisa pa ne smemo pozabiti na spremno pismo, ki ni povzetek življenjepisa ampak je namenjen temu, da kandidat na kratko predstavi zakaj se prijavlja na razpis za prosto delovno mesto in zakaj je ravno on prava izbira za podjetje. Ključno je, da se za vsako prosto delovno mesto napiše svoje spremno pismo, ki se navezuje na dotično podjetje in dotično delovno mesto na katerega se kandidat prijavlja.