Ali vaše podjetje sodeluje z s.p.-ji?

Inšpektorji bodo povečali nadzor nad pogodbenimi razmerji med podjetjem in posameznimi espeji, še posebej tistimi, ki delajo in izdajajo račune le eni stranki.

Število samostojnih podjetnikov naj bi v zadnjih dveh letih zraslo za dobrih 9 odstotkov, trenutno naj bi jih bilo preko 66 tisoč.

Glede na Zakon o delovnih razmerjih velja, da ima s.p. status ekonomsko odvisne osebe, če 80% ali več prihodkov prejme s strani enega naročnika. Če pa je espejevec pri svojem delu podrejen in opravlja delo kot ostali zaposleni, potem mora podjetje s to osebo skleniti pogodbo o redni zaposlitvi. Postaviti mejo med ekonomsko odvisno osebo in espejem, ki bi moral biti redno zaposlen, je v praksi težko in se bo ugotavljalo tudi na podlagi okolišč od primera do primera.

Kljub temu pa so znana osnovna merila, kjer bi moralo biti sklenjeno delovno razmerje in sicer:

  • kadar espe opravlja delo za naročnika v delovnih prostorih tega podjetja in pri tem uporablja opremo podjetja (kot na primer računalnik, ki je v lasti podjetja) v rednem delovnem času in nepretrgoma.
  • kadar espe izdaja račun le enemu podjetju in je zanj to glavni ali celo edini vir dohodka.
  • kadar espe pri svojem delu ni povsem samostojen in je vezan na navodila te nadzor naročnika, ki mu tako odreja in določa način dela.
  • kadar ima espe priznane določene pravice kot jih imajo redno zaposleni (letni regres, prevoz na delo, bolniška odsotnost ipd.)

Napovedan strožji nadzor s strani inšpektorjev za delo kot tudi FURSa pa ne bo le v primeru espejev temveč tudi pri katerihkoli drugih sklenjenih pogodb civilnega prava, kot je na primer avtorska ali pa podjemna pogodba, pa tudi preko študentskega servisa, kjer naj bi bilo delo le začasno oz. občasno, pa se izkažejo elementi, da bi moralo biti sklenjeno delovno razmerje.

V lanskem letu je bilo ugotovljenih 237 kršitev s tega naslova, največ pa so jih odkrili v gostinstvu, gradbeništvu in trgovini. Poleg teh področij pa bodo letos pod drobnogledom še odvetniške pisarne, mediji, pekarne in športni klubi.

V primerjavi s prejšnjimi leti število ugotovljenih kršitev narašča, so pa pred leti inšpektorji več kršitev našli v povezavi s podjemnimi in avtorskimi pogodbami, zdaj pa je teh več pri espejih. V primeru ugotovljene kršitve globa za delavce ni določena, vendar pa do odprave nepravilnosti ne sme več delati za to podjetje. S tem ko se na drugi strani za podjetje višina globe giblje med 800 in 30 tisoč evri, višina globe je odvisna tudi od velikosti podjetja.

Vir: Časopis Finance, št80 (25.4.2015)

Kategorije: Novice za delodajalce