Novice

Place2

Podjetja, ki najbolje plačujejo zaposlene

Povprečne plače v IT-panogi, farmaciji in energetiki so lani dosegale zavidljive ravni, pri čemer je IT sektor ohranjal vodilno pozicijo glede najvišjih plač.

CGP z nasmehom na delo2

Z nasmehom na delo 2023

Vabimo vas na tradicionalni strokovni posvet "Z nasmehom na delo 2023", kjer bo glavna tema organizacijska kultura in njen vpliv na uspešnost organizacije.

Regres 2023

Regres v letu 2023: Koliko ga lahko pričakujemo?

Regres predstavlja eno izmed pomembnih denarnih izplačil, katere morajo delodajalci enkrat letno izplačati svojim zaposlenim. Namen regresa je delno pokriti stroške za letni dopust, ki jih ima zaposleni. Višina regresa je odvisna od več dejavnikov, kot so pogodba o zaposlitvi, delovna doba, sektor, v katerem deluje delodajalec.

odmera za dopust

Do kdaj je potrebno vročiti oz. prejeti odmero dopusta za 2023?

Delodajalci imajo zakonsko obveznost, da najpozneje do 31. marca vsako leto delavcem pisno sporočijo odmero letnega dopusta za tekoče koledarsko leto v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.

UM

Umetna inteligenca kot pomoč pri iskanju zaposlitve. Da ali ne?

Odkar se je na spletu pojavil jezikovni model ChatGPT se nas večina sprašuje kaj to pomeni za nadaljnji razvoj človeštva. Bomo še razmišljali na enak način kot smo do sedaj?

GEN I1

GEN-I: Hibridno delo kot orodje za ustvarjanje večje produktivnosti zaposlenih

GEN-I uporablja hibridno delo kot način za izboljšanje produktivnosti svojih zaposlenih. Hibridno delo, ki združuje delo na daljavo in delo v pisarni, zagotavlja večjo fleksibilnost in boljše ravnotežje med delom in zasebnim življenjem, kar izboljšuje produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih.

logo hofer.2jpg

HOFER: Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem prinaša večjo zvestobo zaposlenih

Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem je ključno za dobro počutje zaposlenih in ustvarjanje prijetnega delovnega okolja. Podjetja, ki nudijo ugodnosti, možnosti za razvoj in fleksibilnost delovnega časa, zaznavajo večjo pripadnost podjetju in višjo produktivnost.

SPAR Logo

Spar Slovenija, d.o.o.: Delo od doma za lažje usklajevanje med zasebnim in poklicnim življenjem

Delo od doma omogoča zaposlenim večjo fleksibilnost in lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, kar zmanjšuje stres in izboljšuje kakovost življenja. To pripomore k večji produktivnosti, zadovoljstvu zaposlenih in učinkovitosti podjetja.

logoDBS delo od doma

Deželna banka Slovenije d.d.: Pri opravljanju dela od doma je ključnega pomena zaupanje v svoje zaposlene

Uspešno delo od doma temelji na zaupanju v zaposlene. Pri DBS d.d. zaposlenim zagotavljajo vire in tehnološko podporo ter spodbujajo transparentnost in odgovornost pri delu. Tako zagotavljajo učinkovito in kakovostno delo tudi v virtualnem okolju ter ohranjajo visoke standarde za stranke.

image21

MERKUR trgovina d.o.o.: Omogočanje dela od doma zmanjšuje absentizem

Delo od doma zmanjšuje absentizem in povečuje produktivnost ter učinkovitost podjetja. Fleksibilnost in boljše usklajevanje med zasebnim in poklicnim življenjem zaposlenih pozitivno vplivata na njihovo dobro počutje in zadovoljstvo na delovnem mestu.