5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) je 24. 4. 2014 na svoji spletni strani objavil 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«. Višina razpoložljivih sredstev je 1.246.641,52 EUR.

Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije želi z javnim povabilom spodbuditi delodajalce, da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in kompetenc zaposlenih in tako v skladu s potrebami na trgu dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij, izboljšanju usposobljenosti zaposlenih ter povečanju njihove mobilnosti in zaposljivosti.

S tem javnim povabilom vabijo delodajalce k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo splošna ali posebna usposabljanja (sklop A in B) ter javno veljavne programe (sklop C).

Ponudbe ponudniki brez posrednikov vložijo od 5. 5. 2014 do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 10. 2014. Ponudbe, ki bodo poslane na sklad po tem roku, bodo vrnjene ponudnikom. Ponudbe, ki bodo vložene pred rokom ali po roku za oddajo ponudb, bodo zavržene.

Izvedba sofinanciranih usposabljanj po tem javnem povabilu je časovno omejena. Usposabljanja sklopa A in B se morajo začeti izvajati v obdobju od podpisa pogodbe do najkasneje 60 dni po
podpisu pogodbe in morajo biti izvedena in plačana s strani izbranih ponudnikov najkasneje do 31. 3. 2015.

Usposabljanja sklopa C se morajo začeti izvajati v obdobju od podpisa pogodbe do najkasneje 60 dni po podpisu pogodbe in morajo biti izvedena in plačana s strani izbranih ponudnikov najkasneje do 30. 4. 2015. 

Višina razpisanih sredstev: 1.246.641,52 EUR

Ponudniki so delodajalci, ki so subjekti zasebnega prava in so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki ali so zadruge, ustanovljene skladno z Zakonom o zadrugah.

Ciljna skupina so zaposleni pri ponudniku, ki so:
-    starejši od 50 let
-    ženske z največ dokončano osnovno šolo
-    invalidi

Omejitve sofinanciranja: največ 700 EUR po osebi (1.500 EUR/osebo za javno veljavne programe)

Velikost delodajalca

Najvišji znesek sofinanciranja v EUR

Veliko podjetje

30.000,00

Srednje podjetje

20.000,00

Malo podjetje

10.000,00

Mikro podjetje

4.000,00


Dodatne informacije o razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro in sicer na kontaktni številki:

  • Katja Logaj, telefon: 01/ 43 41 565
  • Karmen Bailat, telefon: 01/ 43 41 095

Več o razpisu, vozrec pogodbe, prijavni obrazec in ostale pomembne informacije najdete ne povezavi: Sklad-kadri.si: 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

Kategorije: Novice za delodajalce