Vodja področja/enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2 na Oddelku za film in televizijo m/ž

Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

 • Datum objave: | 28. 3. 2024
 • Prijave do: | 11. 4. 2024
 • Kraj dela | Ljubljana

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Opis delovnega mesta

Splošni opis: 

 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti,
 • nadzira in koordinira dela drugih delavcev,
 • pripravlja dokumente delovnega področja ali skrbi za izvedbo domačih in tujih projektov,
 • nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote,
 • skrbi za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov,
 • skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje,
 • informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
 • sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami,
 • izvršuje sklepe organov univerze,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • samostojno opravljanje strokovnih nalog na svojem delovnem področju: priprava in usklajevanje priprave dokumentov za prijave na javne razpise za sofinanciranje javnih AV del, priprava razrezov finančnih sredstev po posameznih javnih AV delih ter določanje virov financiranja v skladu s finančnim načrtom oddelka, ažurno vodenje porabe za posamezna javna AV dela, izračun in najava produkcijskih potreb Oddelka za film in televizijo za pripravo finančnega načrta UL AGRFT,
 • za vsako javno AV delo: spremljanje produkcijske zahtevnosti od sinopsisa dalje, priprava predračuna za realizacijo, priprava časovnice vseh faz predprodukcije, produkcije in poprodukcije, priprava plana snemanja in dispozicij za vsak snemalni dan, sestava in angažiranje produkcijske ekipe, angažiranje nastopajočih, angažiranje lokacij, načrtovanje poprodukcijskih kapacitet, koordinacija aktivnosti pri tehnični poprodukciji AV del, priprava zaključne obračunske dokumentacije posameznih razpisov, sodelovanje z zunanjimi partnerji pri produkciji in poprodukciji,
 • pri realizaciji vsakega javnega AV dela izvajanje operativnih nalog delovnega področja: skrb za koordinacijo in vodenje produkcijske ekipe, celostno urejanje dokumentacije za izvedbo posameznih naročil (priprava naročilnic in pogodb, urejanje prevozov, zbiranje podpisov na dokumentih, likvidiranje računov,…), sodelovanje s finančno računovodsko službo UL AGRFT pri koordinaciji in načrtovanju porabe finančnih sredstev po stroškovnih mestih, skrb za produkcijsko vodenje snemanja, skrb za finančni nadzor nad produkcijskimi sektorji, skrb za gospodarno in smotrno porabo finančnih sredstev, skrb za spoštovanje in urejanje avtorskih in sorodnih pravic, sprotno in ažurno reševanje nastalih nepredvidenih situacij ter koordiniranje izvajanja pogodbenih obveznosti z zunanjimi partnerji,
 • koordiniranje, spremljanje in izvajanje postopkov svojega delovnega področja, sodelovanje v koordinacijskih skupinah, povezanih z realizacijo javnih AV del,
 • oblikovanje poročil, sklepov in stališč delovnega področja, priprava poročila o celoletni produkciji javnih AV del, priprava analiz finančnih konstrukcij javnih AV del, priprava končnih obračunov in pogodb, ki se vežejo na posamezno študijsko in koledarsko leto,
 • priprava poročila o aktualnem finančnem stanju Oddelka za film in televizijo po dodeljenih stroškovnih mestih,
 • sodelovanje pri preverjanju in arhiviranju izpitne dokumentacije javnih AV del,
 • spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju (udeležba na različnih seminarjih, ki obravnavajo problematiko in novosti s področja produkcije in organizacije javnih AV del, proučevanje zakonov, ki se nanašajo na izvajanje del na delovnem področju),
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Pričakujemo

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali tehnične smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • aktivno znanje dveh tujih jezikov,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • poznavanje predpisov področja,
 • komunikativnost,
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Delovne izkušnje:

 • 3 leta delovnih izkušenj

Ponujamo

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom, predvidena zaposlitev: takoj, poskusno delo: 3 mesece.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO, Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana

Vizija akademije je tudi v prihodnje ostati najpomembnejša in najkvalitetnejša izobraževalna institucija na področjih gledališča, radia, filma in televizije, ki sledi najsodobnejšim ustvarjalnim tokovom in hkrati prenaša na študente najžlahtnejše izkušnje iz preteklosti.

Akademija krepi svoj položaj na področju gledaliških in filmskih ved v domačem in mednarodnem raziskovalnem prostoru in z aktivnim vključevanjem v okolje pomembno bogati in sooblikuje domači (in tuji) kulturni in umetniški prostor.

Vabimo vas na delovno mesto: 

VODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VII/2

 • VODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VII/2 na Oddelku za film in televizijo
 • Šifra delovnega mesta: J017932
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Izhodiščni plačni razred DM: 36
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom,
 • predvidena zaposlitev: takoj.
 • Poskusno delo: 3 mesece.

Želite biti na tekočem o prostih delovnih mestih, na svoj e-naslov?
Brezplačni E-informator vam to omogoča.