Vodja lekarne v Ljubljani (m/ž)

Lekarna Ljubljana

 • Datum objave:23. 5. 2023
 • Prijave do:22. 6. 2023
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam
Nosilna slika za predstavitev delovnega mesta

Lekarna Ljubljana

V največjem javnem lekarniškem zavodu v Sloveniji zaposlimo vodjo lekarne (m/ž). V kolikor ste magister farmacije z licenco in najmanj petimi leti delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti, vas vabimo, da nam pošljete prijavo na delovno mesto. 

Opis delovnega mesta

 
 • vodenje delovnega procesa in poslovanja lekarne(: načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in koordiniranje lekarniške dejavnosti v skladu z zakoni, statutom zavoda in sklepi sveta zavoda,

 • predlaganje poslovne politike, načrta delovnega programa in razvoja lekarne ter ukrepov za njihovo izvajanje,
 • zagotavljanje strokovnega, etičnega, odgovornega in kakovostnega izvajanja lekarniške dejavnosti z namenom varovanja in ohranjanja javnega zdravja,
 • zagotavljanje strokovne neodvisnost farmacevtskih strokovnih delavcev v skladu z njihovimi pristojnostmi,
 • zagotavljanje farmacevtskim strokovnim delavcem dostopa do neodvisne strokovne literature in podatkovnih zbirk, dostopnih v RS,
 • naročanje in zagotavljanje kakovostne in ustrezne preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, ki so dostopni na trgu v RS,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami na svojem delovnem področju,
 • pripravljanje standardnih operacijskih postopkov. evidenc in strokovnih navodil na svojem delovnem področju.

Pričakujemo

 
 • strokovni naslov magister/magistra farmacije (mag. farm.) s strokovnim izpitom,
 • veljavno licenco za izvajanje lekarniške dejavnosti,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti,
 • vodstvene in organizacijske veščine,
 • zanesljivost, komunikativnost in timska naravnanost.

Ponujamo

 
 • delo v največjem lekarniškem javnem zavodu v Sloveniji z možnostjo profesionalnega razvoja,
 • pogodbo za nedoločen čas s polnim delovnim časom, imenovanje na vodilno delovno mesto.
Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Pisne prijave nam pošljite  po elektronski pošti na naslov kadri@lekarna-lj.si.

Prijava naj vsebuje:

 • življenjepis,
 • izjavo, da niste v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nimate lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
 • potrdilo Ministrstva za pravosodje, da niste bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da niste bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

LEKARNA LJUBLJANA

Komenskega ulica 11

1000 Ljubljana

Kadrovska služba