VODJA I (m/ž) - E047950 v sektorju za raziskovanje in izobraževanje - pododdelek za klinične raziskave

Onkološki inštitut Ljubljana

 • Datum objave:22. 11. 2022
 • Prijave do: 6. 12. 2022
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam
Nosilna slika za predstavitev delovnega mesta

Onkološki inštitut Ljubljana

VODJA I - E047950 – M/Ž v SEKTORJU ZA RAZISKOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE- PODODDELEK ZA KLINIČNE RAZISKAVE

Opis delovnega mesta

 
 • priprava dokumentacije za registracijo OIL na različne regulatorne organizacije/organe, -
 • vodenje  postopka priprave  standardnih operativnih postopkov  za pripravo, izvajanje in nadzor kliničnih raziskav,
 • pomoč pri pripravi protokolov kliničnih raziskav znotraj inštituta,
 • pomoč pri pridobivanju sredstev za klinično raziskovalno delo,
 • pomoč pri delu komisij na OI (regulatorni postopki, ipd),
 • priprava letnih poročil o kliničnih raziskavah,
 • pomoč pri promociji kliničnih raziskav za splošno javnost in bolnike,
 • koordiniranje dela s CRO-ji  na mednarodnih kliničnih raziskavah,
 • koordiniranje dela raziskovalcev in raziskovalnih sester/data managerjev,
 • komuniciranje z regulatornimi organi (KME, JAZMP, EMA ipd…),
 • komuniciranje z mednarodnimi raziskovalnimi organizacijami in mrežami za klinične raziskave,
 • vodi evidence prisotnosti zaposlenih v organizacijski enoti, ki jo vodi,
 • priprava predloga za obračun plač zaposlenih v organizacijski enoti, ki jo vodi,
 • usklajevanje dela z ostalimi organizacijskimi enotami,
 • vzpostavljanje sistema kakovosti in varnosti ter vpeljevanje nenehnih izboljšav na področju dela,
 • izvajanje nadzora nad stroški dela in delovnimi pripomočki s področja dela,
 • odgovornost za smotrno porabo in gospodarjenje s sredstvi,
 • odgovornost za gospodarno ravnanje organizacijske enote, ki jo vodi,
 • raziskovalno in pedagoško delo,
 • samostojna priprava pogodb, analiz, informacij, poročil, planov, internih aktov  in drugih gradiv,
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • pripravljanje in posredovanje vseh  potrebnih podatkov in poročil, ki se nanašajo na vsebino delovnega področja,
 • vodenje in sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah,
 • samostojno organiziranje pisarniškega poslovanja in samostojno reševanje problemov,
 • vodenje dokumentacije, urejanje in razvrščanje dokumentarnega gradiva – arhiviranje,
 • odgovornost za strokovno delo in zakonitost delovanja enote, ki jo vodi,
 • samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela po navodilu nadrejenega.

Pričakujemo

 
 • univerzitetna izobrazba oziroma drugostopenjski magistrski študijski program oziroma izobrazba, ki ustreza tej ravni izobrazbe, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na isto raven
 • smer: medicina, farmacija, veterina, biologija ipd.
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja kliničnih raziskav
 • poznavanje regulativnih postopkov pri izvajanju kliničnih raziskav

Ponujamo

 

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusno dobo 4 mesece.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

V kolikor se strinjate z obveščanjem po e-pošti, prosimo da vlogi priložite še izjavo o strinjanju. Kandidati lahko prijave pošljejo najkasneje do 6. 12. 2022 po pošti ali po e-pošti na naslov: gp.oi@onko-i.si.

Vse, ki jih bi tako delo zanimalo vabimo, da se prijavijo na razpis in ugotovijo ali bi želeli sodelovati z nami.

Onkološki inštitut Ljubljana

Zaloška cesta 2

1000 Ljubljana