Visokošolski sodelavec - ASISTENT D10001 m/ž

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

  • Datum objave:11. 9. 2023
  • Prijave do:20. 9. 2023
  • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo išče novega visokošolskega sodelavca - asistenta, ki bo vodil vaje na področju ekonomike in managementa.

Opis delovnega mesta

 

Asistent na fakulteti pripravlja in vodi teoretske, praktične in druge oblike vaj oz. usposabljanja študentov ter opravlja nadzor pri preverjanju znanja; opravlja znanstveno-raziskovalno delo in sodeluje pri ostalih dejavnostih, vezanih na pedagoško, znanstveno raziskovalno delo in prenos znanja na področju stroke. Asistent je odgovoren za nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, sodeluje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško, znanstveno raziskovalno delo in prenos znanja na področju stroke, skrb za varno delo delavcev in študentov ter opravlja še druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Asistent bo vodil vaje pri predmetih s področja managementa, ekonomike in evropskih vsebin.

Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba
VII.
Zahtevane delovne izkušnje
Brez izkušenj
 
  • zaključena visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) praviloma ekonomske smeri.
  • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani, in sicer asistent za področje »ekonomika in management v upravi« (ali drugo ustrezno področje) oz. izpolnjevanje pogojev za izvolitev v ta naziv po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe) (predvsem: povprečna ocena študija vsaj 8, ocena zaključnega dela na študiju vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika – kandidat bo glede navedb o aktivnem znanju jezika, na zahtevo, dolžan o tem predložiti dokazilo institucije, ki je pristojna za izdajo takih potrdil). V tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev, ter izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova vloga obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva; Merila so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani.
  • znanje angleščine in slovenščine na, najmanj, ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine in zmožnost animiranja v klasičnem in v e-okolju.

Ponujamo

 

Ustvarjalno delovno okolje, urejen delovni prostor, sodobno delovno opremo, parkirno mesto v parkirni hiši, gibljiv delovni čas in pogoje za nadaljnji osebni in strokovni razvoj.

Oblika zaposlitve ali sodelovanja
zaposlitev za določen čas
Poskusno delo:
3 mesece
Mesečno plačilo
1500 - 2000 € bruto

Osnovni plačni razred: 36

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.