Višji svetovalec področja III v Sektorju za ocenjevanje zdravil/izdelkov in klinična preskušanja m/ž

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

 • Datum objave:23. 10. 2023
 • Prijave do:22. 11. 2023
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

JAZMP deluje od 1. 1. 2007, ko sta se Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke ter Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil, preoblikovala v novo pravno osebo. Naše glavno poslanstvo je skrb za zdravstveno dobrobit ljudi in živali na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv in celic ter kot predlagatelj politik in koordinator stroke sooblikovanje družbenega okolja. Zaposlujemo že preko 140 sodelavcev. Zaradi vključitve v mednarodni projekt 'Supporting the INCREASEd capacity and competence building of the EU medicines regulatory NETwork (JA IncreaseNET)', v svojo ekipo vabimo kandidata za delovno mesto Višji svetovalec področja III.

Opis delovnega mesta

 
 • sodeluje pri nalogah v okviru projekta Supporting the INCREASEd capacity and competence building of the EU medicines regulatory NETwork (JA IncreaseNET);
 • vodi zahtevnejše upravne postopke v skladu s pooblastili;
 • izvaja zahtevnejše naloge s področja dela;
 • zagotavlja realizacijo programa dela s svojega področja dela;
 • vzdržuje evidence s svojega področja dela;
 • spremlja novosti s področja dela;
 • sodeluje pri pripravi strateških dokumentov s področja dela;
 • predlaga nove rešitve na področju dela;
 • pripravlja dokumentacijo za potrebe dela;
 • dosega cilje, določene z letnim načrtom posameznika;
 • sodeluje z drugimi sektorji.

Kandidat bo sodeloval pri pripravi strokovnih mnenj o kakovosti ali varnosti ali učinkovitosti zdravila (modul 3 ali modul 4 ali modul 5 dokumentacije o zdravilu) za centralizirane in decentralizirane postopke pridobitve, za nacionalne postopke ter klinična preskušanja. Sodeloval bo tudi v več-nacionalnih timih (MNAT) pri CP postopkih pridobitev DzP za inovativna zdravila. Večino ocen bo pripravljal v angleškem jeziku. Od kandidata se pričakuje stalno izpopolnjevanje na področju dela, pripravljenost za sodelovanje v EMA delovnih skupinah, samostojnost pri delu in sposobnost timskega dela.

Glede na predhodne izkušnje in izkazan interes se bo kandidat usmeril v posamezna področja ocenjevanja zdravil: kakovostni vidiki zdravil, pridobljeni s kemijsko sintezo, kakovostni vidiki bioloških zdravil in zdravil za napredno zdravljenje, ocenjevanje varnosti in učinkovitosti generičnih zdravil (ocenjevanje bioekvivalence in terapevtske ekvivalence), ocenjevanje varnosti in učinkovitosti inovativnih zdravil ipd. Kandidate prosimo, da interese za posamezno področje ocenjevanja navedejo v prijavi.

Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba
VII.
Zahtevane delovne izkušnje
0 - 1 leto
 
 • tekoče znanje angleškega jezika;
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (v primeru, da kandidat nima opravljenega izpita, ga je dolžan opraviti v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku);
 • strokovnost;
 • sposobnost timskega dela;
 • komunikacijske sposobnosti in sposobnost za delo z ljudmi;
 • odgovornost in zanesljivost;
 • sposobnost reševanja kompleksnih problemov;
 • interdisciplinarnost.

Ponujamo

 
 • nenehno izobraževanje in osebna rast;
 • zanimivo delo;
 • zagotovljen onboarding in prijazen mentorski program;
 • varno in stabilno okolje;
 • fleksibilen prihod/odhod in možnost dela od doma;
 • bogat program promocije zdravja na delovnem mestu;
 • zaposlitev za določen čas za pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano, do konca projekta do 31.12. 2026.
Oblika zaposlitve ali sodelovanja
zaposlitev za določen čas
Poskusno delo:
6 mesecev

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.