Višji svetovalec področja III (m/ž)

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

AJPES

AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v izpostavo AJPES Krško novega sodelavca/-ko za delo na delovnem mestu VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III, šifra I017161 (m/ž).

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
 • vodenje in odločanje v postopkih o prekrških,
 • dajanje pojasnil poslovnim subjektom v zvezi s področjem dela,
 • sprejemanje podatkov in dokumentacije, preverjanje pravilnosti prejetih podatkov ter
 • odpravljanje napak v sodelovanju s poslovnimi subjekti,
 • posredovanje podatkov in izdelovanje izpisov podatkov s področja dela poslovnim subjektom,
 • izvajanje najzahtevnejših nalog s področja dela,
 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev,
 • izdelovanje informacij in analiz s področja dela in
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Izbrani kandidat bo opravljal delo na področju Poslovnega registra Slovenije (PRS) ter drugih področij dela izpostave in storitve točke SPOT – Registracija poslovnih subjektov (VEM točka).

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magisterij stroke (druga bolonjska stopnja) –     7. raven strokovne izobrazbe, družboslovne smeri
 2. 4 leta delovnih izkušenj
 3. strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji
 4. preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških
 5. znanje slovenskega jezika
 6. 4-mesečno poskusno delo

V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogoja pod točko 3. in 4., mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima oseba univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Od kandidatov pričakujemo: 

 • strokovnost in funkcionalno usposobljenost, zavzemanje za kakovost in natančnost, pripadnost, etičnost, komunikativnost, veselje za delo s strankami, samostojnost, sposobnost logičnega in analitičnega razmišljanja, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost ter sposobnost za timsko delo,
 • poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov;
 • znanje s področja varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s polnim delovnim časom, zaradi nadomeščanja dalj časa odsotne javne uslužbenke. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih izpostave AJPES Krško, na naslovu Cesta 4. julija 42, Krško.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Nazaj na seznam