Višji referent za omrežje (m/ž)

Elektro Ljubljana d.d.

 • Datum objave:13. 5. 2022
 • Prijave do:28. 5. 2022
 • Kraj dela: Domžale
Nazaj na seznam

Elektro Ljubljana d.d.

Družba Elektro Ljubljana d.d. objavlja javni razpis za 3 prosta delovna mesta:

Višji referent za omrežje (m/ž)

Lokacija dela: OE Storitve na distribucijskem omrežju, DE Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • izdajanje soglasij za priključitev in ostalih soglasij,

 • sodelovanje pri pripravi plana investicij,
 • sodelovanje z upravnimi organi pri izdelavi lokacijskih načrtov,
 • usklajevanje služnostnih pogodb,
 • vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • 6. raven (podraven 6/1) strokovne izobrazbe s področja elektrotehnike (inženir elektroenergetike); 

  Alt. strokovna izobrazba: inženir elektrotehnike, inženir mehatronik.
 • 12 mesecev delovnih izkušenj s področja dela,
 • obnavljanje obstoječih in pridobivanje novih znanj v okviru delovnega področja,
 • osnovno znanje MS Office,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • strokovni izpit iz ZUP,
 • gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi,
 • varno opravljeno delo v skladu z navodili in predpisi s področja VZD in VPP,
 • strokovno, kakovostno in pravočasno izvedene naloge,
 • korekten odnos do strank.

Psihofizične zahteve:

 • natančnost in zanesljivost, komunikativnost, osebna urejenost,
 • organizacijske sposobnosti.

Želena znanja:

 • strokovni izpit po ZAID ( stari naziv: strokovni izpit iz ZGO).

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Z izbranimi kandidati bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, za nedoločen čas s 6-mesećnim poskusnim delom.

Mrežimo svetlo prihodnost - 120 let Elektra Ljubljana

Prijava na delovno mesto

Ponudbe z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, s pripisom "za kadrovsko službo – za razpis" ali po elektronski pošti kadrovska.sluzba@elektro-ljubljana.si.

Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, bo osebne podatke, ki ste jih posredovali v prijavi na prosto delovno mesto, kot upravljavec osebnih podatkov obdeloval za namen izvedbe izbirnega postopka na podlagi objave prostega delovnega mesta. Elektro Ljubljana d.d. osebnih podatkov ne bo prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ter jih bo obdelal tako, da bo z ustreznimi ukrepi zagotovljena ustrezna varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno obdelavo.

Elektro Ljubljana d.d. podatke hrani za čas, ki je potreben za izvrševanje pravic in obveznosti iz izbirnega postopka. Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do informiranosti, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov, ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov so dostopne na spletni strani https://www.elektro-ljubljana.si/ oziroma jih lahko pridobite pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na e-naslovu, ki je navedeno na spletni strani družbe.