Višji referent za gradbena dela (m/ž)

Elektro Ljubljana d.d.

 • Datum objave:14. 1. 2022
 • Prijave do:22. 1. 2022
 • Kraj dela: Novo mesto
Nazaj na seznam

Elektro Ljubljana d.d.

Družba Elektro Ljubljana d.d. objavlja javni razpis za prosto delovno mesto: VIŠJI REFERENT ZA GRADBENA DELA (m/ž)

Lokacija dela: OE Storitve na DO, Služba za dokumentacijo in investicije, DE Novo mesto.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • nadziranje izvajanja gradbenih del,

 • pripravljanje popisov gradbenih del,
 • sodelovanje pri pripravi plana investicij,
 • pridobivanje potrebnih dovoljenj in soglasij,
 • vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Od kandidatov pričakujemo:

 • 6. raven izobrazbe (podraven 6/1): inženir gradbeništva; alt. strokovna izobrazba: komunalni inženir,

 • 12 mesecev delovnih izkušenj s področja gradbeništva,
 • obnavljanje obstoječih in pridobivanje novih znanj v okviru delovnega področja,
 • osnovno znanje MS Office,
 • obvladovanje CAD orodij,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • strokovno, kakovostno in pravočasno izvedene naloge,
 • gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi,
 • varno opravljeno delo v skladu z navodili in predpisi s področja VZD in VPP,
 • natančnost in zanesljivost,
 • komunikativnost,
 • organizacijske sposobnosti,
 • osebna urejenost.

Želena znanja:

 • strokovni izpit po ZAID ( stari naziv: strokovni izpit iz ZGO).

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja in sklenitvijo delovnega razmerja za nedoločen čas.

Mrežimo svetlo prihodnost - 120 let Elektra Ljubljana

Prijava na delovno mesto

Ponudbe z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana, s pripisom "za kadrovsko službo – za razpis" ali po elektronski pošti kadrovska.sluzba@elektro-ljubljana.si.

Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, bo osebne podatke, ki ste jih posredovali v prijavi na prosto delovno mesto, kot upravljavec osebnih podatkov obdeloval za namen izvedbe izbirnega postopka na podlagi objave prostega delovnega mesta. Elektro Ljubljana d.d. osebnih podatkov ne bo prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ter jih bo obdelal tako, da bo z ustreznimi ukrepi zagotovljena ustrezna varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno obdelavo. Elektro Ljubljana d.d. podatke hrani za čas, ki je potreben za izvrševanje pravic in obveznosti iz izbirnega postopka. Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do informiranosti, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov, ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov so dostopne na spletni strani https://www.elektro-ljubljana.si/ oziroma jih lahko pridobite pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na e-naslovu, ki je navedeno na spletni strani družbe.