Višji občinski redar m/ž

Občina Kamnik

 • Datum objave: | 22. 3. 2024
 • Prijave do: | 5. 4. 2024
 • Kraj dela | Kamnik

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Opis delovnega mesta

Od kandidata se poleg izpolnjevanja temeljnih razpisnih pogojev (najmanj 6/1 raven strokovne izobrazbe in najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj s 6/1 ravnjo strokovne izobrazbe) pričakuje poznavanje predpisov s področja občinskega redarstva, usposobljenost za vodenje prekrškovnih postopkov, delo z računalnikom in ustrezne komunikacijske veščine pri delo s strankami. Za izvajanje terenskih nalog je za upravljanje z osebnim vozilom potrebno imeti veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije. Zainteresirani kandidati naj k pisni vlogi priložijo kratek življenjepis, v katerem naj navedejo, kdaj in kje so si pridobili zahtevano najmanj višjo strokovno izobrazbo (6/1 raven), pridobljena dodatna znanja in veščine, dosedanje delovne izkušnje in čas trajanja le-teh pri posameznih delodajalcih - z opredelitvijo tistih, ki so bile pridobljene v delovnem razmerju oz. izven slednjega. Podrobna vsebina razpisanega uradniškega delovnega mesta višji občinski redar je skupaj z obrazcem za prijavo navedena na spletni strani Občine Kamnik – na povezavi: https://www.kamnik.si/objava/904880. V vlogi naj zainteresirani kandidati nadalje navedejo tudi svoj elektronski naslov, na katerega jim bo delodajalec v zvezi z razpisanim delovnim mestom pošiljal sporočila

Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

 • imeti najmanj 6/1 raven strokovne izobrazbe (višja strokovna  izobrazba oz. višješolska strokovna izobrazba)
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (če ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • opravljen preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja (če ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • opravljen strokovni izpit iz zakona o splošnem upravnem postopku (če ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dajanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Ponujamo

Raznoliko in razgibano terensko delo v prijetnem kolektivu.

Oblika zaposlitve ali sodelovanja
zaposlitev za nedoločen čas
Poskusno delo:
5 mesecev

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Občina Kamnik

Občinska uprava občine Kamnik zaposli višjega občinskega redarja m/ž.

Želite biti na tekočem o prostih delovnih mestih, na svoj e-naslov?
Brezplačni E-informator vam to omogoča.