Varuh/Varuhinja v stanovanjski skupini Bučka in VDC Novo mesto m/ž

Zveza Sonček so.p.

 • Datum objave: 4. 9. 2023
 • Prijave do: 4. 10. 2023
 • Kraj dela: Bučka in Novo mesto
Nazaj na seznam

Zveza Sonček so.p.

Zveza Sonček in Društvo Sonček Dolenjske in Bele krajine sta v uporabo dobila nov stanovanjski objekt na Bučki v občini Škocjan, ki bo šestim odraslim osebam s telesno in/ali intelektualno oviranostjo omogočal bivanje izven primarne družine.

Sestavlja se podporni tim, ki bo uporabnikom nudil pomoč pri bivanju in vključevanju v družbeno okolje.

Zaželeno je, da ima kandidat izkušnje z delom z ljudmi s posebnimi potrebami, organizacijske sposobnosti, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, znanje slovenskega jezika, izpit B kategorije, dobro psihofizično kondicijo, ter je nekaznovan s področja gospodarskega kriminala in spolne nedotakljivosti.

Delo bo večinoma potekalo v stanovanjski skupini na Bučki, lahko pa tudi drugje, kjer bodo uporabniki aktivni, predvsem v VDC v Novem mestu.

V kolikor ste človek z empatijo do sočloveka in okolice, ste naklonjeni podeželskemu okolju in vam ni težko v pomoč ponuditi obe svoji roki, vas vabimo, da se odzovete na razpis. Na e-naslov kadrovska@soncek.org pošljite svojo prijavo s kratko predstavitvijo. Povabili vas bomo na razgovor, kjer vam bomo podrobneje predstavili delo in cilje, srečali pa se boste tudi neposredno z uporabniki.

Lepo vabljeni!

Opis delovnega mesta

 

GLAVNE NALOGE:

Kot varuh delavec opravlja naslednje naloge:

 • pomaga uporabnikom pri vzdrževanju osebne higiene, pri hranjenju, pri vstajanju, oblačenju, obuvanju, sezuvanju in slačenju, pri gibanju in hoji, pri komunikaciji in orientaciji
 • vodi aktivnosti, ki prispevajo k zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb uporabnikov,
 • skrbi za zdravje in varnost uporabnikov,
 • spodbuja ohranjanje uporabnikove sposobnosti in spretnosti ter razvijanje novih znanj in tehnik,
 • varuje interese in pravice uporabnikov ter varuje uporabnike pred kakršnokoli zlorabo,
 • obvešča vodjo enote o vseh posebnostih in pomembnih zadevah posebno v zvezi z uporabniki,
 • vozi kombi in spremlja uporabnike na prevozih,
 • pomaga delovnemu inštruktorju in/ali skupinskemu habilitatorju,
 • čisti prostore,
 • je ključni delavec uporabnikov,
 • sodeluje v organiziranih dejavnostih v katere se vključujejo uporabniki, pomaga uporabnikom pri gibanju,
 • pomaga v gospodinjstvu v sodelovanju, po navodilih oz. po dogovoru z uporabnikom/uporabniki: kuhanje, pospravljanje, pranje in likanje, pomoč pri oskrbi in negi)
 • pomaga uporabnikom pri učenju samostojnega in neodvisnega življenja, sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju individualnih načrtov,
 • izvaja dela in naloge v skladu z delovnim planom, po navodilu nadrejenega.

V kolikor je delavec vodja stanovanjske skupine, opravlja naslednje naloge:

 • načrtuje, organizira in nadzira delo v stanovanjski skupini,
 • planira nabavo hrane in gospodinjskih pripomočkov,
 • naroča popravila in predlaga investicijsko vzdrževanje,
 • vodi izvajanje aktivnosti in zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb uporabnikov.
 • sodeluje s starši, skrbniki, zagovorniki uporabnikov ter vodi evidence in obvešča vodje programa o vseh psihosomatskih in drugih spremembah, ki jih opaža pri uporabnikih
 • redno in natančno informira strokovno vodje enote o vseh posebnostih in pomembnih zadevah posebno v zvezi z uporabniki,
 • izvaja dela in naloge v skladu z delovnim planom, po navodilu direktorja.

ODGOVORNOSTI IN PRISTOJNOSTI:

 • vodenje enote SS v skladu s predpisi, etičnim kodeksom Zveze Sonček in poslanstvom in doktrino dela v SS.
 • izvajanje nalog iz strateškega in letnega načrta Zveze Sonček
 • izvajanje sklepov kolegija direktorja in navodil direktorja.
 • odgovoren je za pravilno, pravočasno, kvalitetno in profesionalno izvajanje nalog, varovanje materialnih in delovnih sredstev, za zdravje in varnost uporabnikov in spoštovanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu.
 • pristojnost za vodenje enote

ORGANIZACIJSKI POLOŽAJ:
NADREJENI: vodja organizacijske enote
PODREJENI: varuhi v organizacijski enoti
SODELUJE: zaposleni v organizacijski enoti, vodje enot

Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba
IV., V.

Ponujamo

Oblika zaposlitve ali sodelovanja
zaposlitev za nedoločen čas
Poskusno delo:
1 mesec

Prijava na delovno mesto

Prijava na delovno mesto naj zajema predstavitveno pismo, s katerim se predstavite ter opišete svoje osebnostne lastnosti in kompetence. Kandidati bodo na razgovor vabljeni sproti.
Za vprašanja smo na voljo na kadrovska@soncek.org

Prijave sprejemamo do 4. 10. 2023.