Tehnični delavec V (I) (hišnik) m/ž

JGZ Brdo

 • Datum objave: 2. 4. 2021
 • Prijave do:10. 4. 2021
 • Kraj dela: Brdo pri Kranju
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

JGZ Brdo

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije upravlja protokolarne objekte tako v okviru posestva Brdo kot v bližnji okolici in Ljubljani: Grad Brdo, Kongresni center Brdo, Grad Strmol, Vila Bled, Vila Zlatorog, Koča Jezero, Vila Podrožnik.

Zavod v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarska javna služba: opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, vezane na upravljanje stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, katero je bilo s sklepom Vlade Republike Slovenije preneseno v upravljanje zavoda, ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj; opravlja protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil in organizira druge dogodke za državne organe.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • odgovornost za ustrezno funkcijsko delovanje naprav, opreme, objektov in infrastrukture,

 • izvajanje posebnih del ob obiskih osebnosti oziroma delegacij tujih držav in visokih predstavnikov Republike Slovenije,
 • odgovornost za tekoče in usklajeno izvajanje aktivnosti za izvedbo dogodkov,
 • priprava in nudenje strokovne pomoči uporabnikom storitev,
 • sprejemanje ukrepov ob izrednih situacijah,
 • spremljanje stanja, vodenje in vzdrževanje zahtevanih evidenc podatkov ter podajanje pobud za potrebna vzdrževalna in investicijska dela,
 • izvedbena in vzdrževalna dela na napravah, opremi, objektih in infrastrukturi,
 • skrb za delovna sredstva,
 • koordinacija rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del v ali okoli objektov,
 • izvajanje transportov in premikov opreme in pohištva v objektih,
 • opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami ali po zahtevah vodje.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • Srednje strokovno izobraževanje / srednja strokovna izobrazba,
 • Srednje splošno izobraževanje / srednja splošna izobrazba,
 • Funkcionalna in ostala znanja: osnovna raven znanja angleškega jezika,
 • 2 leti delovnih izkušenj,
 • 2 mesečno poskusno delo.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:
 • zaposlitev za nedoločen čas
Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.