Svetovalec za regulativne zadeve za področje gnojil - m/ž

Artemisa d.o.o.

 • Datum objave:13. 9. 2022
 • Prijave do:26. 9. 2022
 • Kraj dela: Trzin
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Artemisa d.o.o.

Svetovalno podjetje Artemisa d.o.o. zaposli strokovnjaka z univerzitetno izobrazbo naravoslovne smeri za svetovanje v registracijskih postopkih gnojil.

Opis delovnega mesta

 

Kot svetovalec za regulativne zadeve boste ključna vez med podjetjem, njegovimi izdelki in regulativnimi organi. S svojim znanjem in izkušnjami boste zagotovili, da bodo izdelki, ki jih razvija, proizvaja ali distribuira vrsta podjetij, izpolnjevali zahtevano zakonodajo.

Regulativne zadeve so poklic, ki se je razvil iz želje vlad po varovanju javnega zdravja z nadzorom varnosti in učinkovitosti proizvodov na različnih področjih vključno s fitofarmacevskimi sredstvi (FFS), gnojili, agro-kemikalijami, biocidi, detergenti, izdelki za gradbeništvo ter podjetij, odgovornih za proizvodnjo in trženje teh izdelkov, da bi zagotovili, da dobavljajo izdelke, ki so varni in pomembno prispevajo k javnemu zdravju in blaginji.

Kot svetovalec za regulativne zadeve boste morali:

 • zagotoviti, da so izdelki podjetja v skladu s predpisi regij, kjer jih želijo dajati na trg;
 • biti na tekočem z nacionalno in mednarodno zakonodajo, smernicami in praksami strank;
 • spremljati nenehno spreminjajočo se zakonodajo v vseh regijah, v katerih želi proizvajalec dajati na trg svoje izdelke;
 • imeti željo po zagotavljanju rešitev za kompleksne probleme, inovativnem razmišljanju ter vzdrževanju in razvoju storitev, ki temeljijo na odličnosti;
 • zbirati, primerjati in vrednotiti znanstvene podatke iz različnih virov;
 • razviti in napisati jasne argumente in razlage za nova dovoljenja za izdelke in podaljšanje dovoljenj;
 • pripraviti predložitev sprememb in podaljšanja dovoljenj do vnaprej določenih rokov;
 • spremljati in določati časovne okvire za izvedbo registracijskega postopka;
 • svetovati proizvajalcem glede regulativnih zahtev;
 • nuditi strateške nasvete;
 • se povezovati z regulativnimi organi, laboratoriji in inštituti za preizkušanja;
 • utemeljevati predložene dokumente in vloge pred regulativnimi organi za pridobitev ali ohranitev dovoljenja za promet z zadevnimi izdelki;
 • delovati kot povezava med državnimi, lokalnimi in mednarodnimi agencijami za predložitev zahtevanih obrazcev in dokumentacije;
 • sodelovati pri razvoju embalaž, varnostnih listov, itn. kar pomeni dobro poznavanje zapletene evropske in mednarodne zakonodaje (REACH, CLP, GHS, FFS, biocidi, gnojila itn).
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba
VII., VIII/1., VIII/2.
Zahtevane delovne izkušnje
4 - 5 let
 
Za svetovalce ni določenih meril za delovne izkušnje in kvalifikacije, zato je poudarek pogosto na prepoznavanju vaših prenosljivih veščin.
Za delo kot svetovalec za regulativne zadeve boste potrebovali univerzitetno izobrazbo oz. visokošolsko izobrazbo 2. stopnje iz kemije ali sorodne discipline (biokemije, biotehnologije, agronomije) in vsaj 5 let poklicnih izkušenj pri registraciji agro-kemikalij v nacionalnem ali mednarodnem regulativnem kontekstu. Zelo dragocene in koristne so raziskovalne izkušnje, vključno s praktičnimi projekti in nenehno izobraževanje, saj morate biti kot regulativni strokovnjak na tekočem z najnovejšimi dogodki, ki vplivajo na industrijo. 

Imeti morate:

 • sposobnost hitrega razumevanja novih konceptov ter asimilacije in vrednotenja znanstvenih podatkov;
 • analitične sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov. Pogosto se boste morali odločati glede razpoložljivih informacij, ki niso vedno črno-bele;
 • pisne in ustne komunikacijske veščine;
 • močne pogajalske sposobnosti;
 • sposobnost dela pod pritiskom in strogimi roki;
 • spretnosti timskega dela in sposobnost vodenja in motiviranja drugih;
 • sposobnosti vodenja projektov;
 • pošten in profesionalen pristop k delu;
 • poznavanje zakonodaje, ki ureja odobritev proizvodov;
 • odlično znanje angleškega jezika. Obvladovanje drugega jezika bo prednost.

Ponujamo

 
 • Možnosti nadaljnjega izobraževanja, tudi v tujini
 • Delo v mednarodnem okolju s sodelavci in partnerji v tujini
 • Stalne izzive in dinamiko, ki je pogojena z nenehnimi spremembami zakonodaje
 • Stimulativno okolje
Oblika zaposlitve ali sodelovanja
zaposlitev za nedoločen čas
Poskusno delo:
3 mesece
Mesečno plačilo
2000 - 2500 € bruto

Podjetje redno izplačuje maksimalni znesek regresa in božičnice. V primeru uspešnega poslovnega leta se izplača tudi 13. plača. Podjetje ima izdelano shemo nagrajevanja uspešnosti posameznikov.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.