Strokovni vodja za socialno vključevanje - skupinski habilitator, F017020 m/ž

Zveza Sonček so.p.

 • Datum objave: 8. 11. 2023
 • Prijave do: 8. 12. 2023
 • Kraj dela: Ljubljana, Ljubjana
Nazaj na seznam

Zveza Sonček so.p.

Sonček, eden za vse.
Kolektiv, ki kljub deževnim dnem smeh nosi na obrazu in dlani.

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. je bila ustanovljena leta 1983. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Sonček – Športno društvo cerebralne paralize ter Sončkov klub.
V društva se združuje več kot 4.000 oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih sodelavcev.
Zveza Sonček kot nacionalna reprezentativna invalidska organizacija zastopa poenotena stališča društev, se dogovarja o skupnih nalogah z ostalimi invalidskimi organizacijami v Sloveniji in z drugimi nacionalnimi invalidskimi organizacijami v svetu.
Zveza Sonček že vrsto let izvaja programe, storitve in projekte, ki predstavljajo edinstven prispevek enakopravnemu vključevanju oseb s cerebralno paralizo in tudi drugimi invalidnostmi v družbo.

Želite postati del dinamične ekipe ter aktivno sooblikovati uspeh ene največjih skupin v naši deželi na področju socialnega varstva? Vaša vloga bo ključna pri razvoju in izvajanju startegij ter njihovi uskladitvi s cilji organizacije. Sodelovali boste pri izvajanju programa socialnega vključevanja. Več si preberite na https://soncek.org/o-soncku/.

Če vas vaša inovativna naravnanost žene k iskanju novih rešitev in priložnosti za izboljšave ter z lahkoto sodelujete z različnimi deležniki in vodstvom, se nam pridružite. Vaša strast do razvoja in skupnavizija uspeha nas bosta popeljali naprej.

Pri nas je sonce doma.

Opis delovnega mesta

 

Nabor storitev socialnega vključevanja obsega:

 • usposabljanje za samostojno življenje,
 • vseživljenjsko učenje,
 • prebivanje s podporo,
 • ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov (nad 65 let).

GLAVNE NALOGE:

 • izvaja program vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji v enoti (vključno s sodelovanjem pri individualni pomoči uporabnikom pri osebni negi, transferjih, komunikaciji in orientaciji),
 • organizira in vodi delo v delavnici,
 • sodeluje pri prevozih uporabnikov, ki niso zdravstveno indicirani ter izvajanju ostalih programov, ki so namenjeni vključevanju v okolje in so v korist uporabnikom,
 • opravi razgovore pred vključitvijo uporabnikov v VDC,
 • ureja uradne, administrativne in organizacijske zadeve za uporabnike,
 • analizira individualne potrebe, načrtuje, usmerja, spremlja individualizirano delo z uporabniki, z  upoštevanjem njihovih intelektualnih, socialnih in osebnostnih potencialov,
 • prepoznava, spremlja, rešuje osebne težave pri uporabnikih, njihove stiske, konflikte, potrebe,  odpravlja in gasi socialno nesprejemljive ali patološke oblike vedenja,  osvajanje novih vedenjskih vzorcev,
 • usposablja in vzpodbuja razvoj uporabnikov za samostojno življenje, razvijanje kvalitetnih odnosov, socialnih, etičnih in kulturnih vrednot v skupini,
 • opravlja individualne svetovalne pogovore z uporabniki,
 • je odgovoren za izdelavo, izvajanje in evalvacijo osebnih načrtov uporabnikov ter sodeluje v timu pri izdelavi in evalvaciji osebnih načrtov le teh,
 • spremlja vključevanje uporabnikov v VDC, njihovo usposabljanje in širjenje socialne  mreže uporabnikov,
 • sodeluje pri reševanju socialnih problemov uporabnikov,
 • rešuje konflikte med uporabniki,
 • sodeluje na obnovitveni rehabilitaciji in drugih organiziranih dejavnostih, v katere se vključujejo uporabniki VDC,
 • je mentor pripravnikom,
 • organizira, spremlja in izvaja strokovno delo v skupini uporabnikov ter izvaja individualni program dela,
 • sodeluje v organiziranih dejavnostih v katere se vključujejo uporabniki VDC
 • izvaja druga dela in naloge v skladu z delovnim planom ter po navodilu direktorja Zveze Sonček.
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba
VII., VIII/1.
 

Zaželeno vsaj 2 leti izkušenj na sorodnih delovnih mestih.

Poznavanje cerebralne paralize, poznavanje dela organizacij invalidov, 1 tuj jezik pasivno, strokovni izpit s področja socialnega varstva, sposobnost vodenja, organizacijske sposobnosti, komunikacijske sposobnosti, sposobnost za delo z ljudmi s posebnimi potrebami,  sposobnost timskega dela, izpit B kategorije, dobra psihofizična kondicija,  nekaznovanost s področja gospodarskega kriminala in spolne nedotakljivosti.

Prijava na delovno mesto

Vaše prijave oddajte preko portala Optius ali na elektronski naslov: kadrovska@soncek.org najkasneje do 8. 12. 2023. K prijavi priložite vašo predstavitev s kompetencami, ki jih imate.