Srednja medicinska sestra v negovalni enoti (m/ž) - kirurška služba (dve prosti delovni mesti)

  • Datum objave:24. 7. 2020
  • Prijave do:24. 8. 2020
  • Kraj dela: Jesenice

Srednja medicinska sestra v negovalni enoti (m/ž) - kirurška služba (dve prosti delovni mesti)

Srednja medicinska sestra v negovalni enoti (m/ž) - kirurška služba (dve prosti delovni mesti)

Prijava na delovno mesto

Prijave z ustreznimi dokazili pričakujemo do vključno 24. 8. 2020. Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele v vložišče SB Jesenice ali na elektronski naslov info@sb-je.si najkasneje do 24. 8. 2020, oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje dne 24. 8. 2020 na naslov: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.

Informacije o izvedbi razpisa interesenti dobijo na tel. 04 5868 216 ali na elektronskem naslovu: kadri@sb-je.si.

Nazaj na seznam