Računovodja VII/2 (III), šifra J017093 (m/ž)

AJPES

 • Datum objave: 6. 1. 2021
 • Prijave do:14. 1. 2021
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

AJPES

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) AJPES objavlja prosto delovno mesto v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za financiranje in računovodstvo.

RAČUNOVODJA VII/2 (III), šifra J017093 (m/ž) - za nedoločen čas

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • obračunavanje in zaračunavanje storitev,

 • vodenje in vzdrževanje šifranta poslovnih partnerjev,
 • kontroliranje in evidentiranje zunanjih knjigovodskih listin (prejetih računov in spremljajoče dokumentacije) in vodenje evidence,
 • kontroliranje, spremljanje in evidentiranje vseh vrst poslovnih dogodkov ter izdelovanje poročil,
 • odgovarjanje na zahtevna telefonska vprašanja v zvezi z izdanimi računi in e-računi,
 • pridobivanje soglasij za sprejem elektronskih računov ter vodenje in ažuriranje evidence,
 • kontroliranje podatkov in priprava obračuna davka na dodano vrednost,
 • samostojno vodenje analitične evidence osnovnih sredstev, drobnega inventarja in priprava poročil ter usklajevanje s knjigovodskimi evidencami,
 • priprava dokumentacije za izvedbo popisa opredmetenih in neopredmetenih sredstev in drobnega inventarja,
 • kontroliranje podatkov in uvoz podatkov iz drugih programskih aplikacij ter
 • opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja dela.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • univerzitetna stopnja izobrazbe (prejšnja) ali magisterij stroke (druga bolonjska stopnja), družboslovne smeri
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj
 • tekoče znanje slovenskega jezika
 • 4 - mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Od kandidatov pričakujemo:

 • delovne izkušnje s področja računovodstva;

 • dobro usposobljenost za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office (predvsem delo s preglednicami);
 • poznavanje programa NAVISION predstavlja prednost;
 • logično in analitično razmišljanje;
 • strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje in natančnost.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Oddelku za računovodstvo, Službe za financiranje in računovodstvo.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.