Poslovni sekretar VI, šifra J026004 (m/ž)

AJPES

 • Datum objave:11. 2. 2021
 • Prijave do:26. 2. 2021
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

AJPES

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana

POSLOVNI SEKRETAR VI, šifra J026004 (m/ž) - za nedoločen čas

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • organiziranje sestankov s sodobnimi kumunikacijskimi orodji,
 • urejanje in posredovanje gradiv udeležencem sestankov,
 • sodelovanje s pristojnimi institucijami,
 • urejanje in arhiviranje dokumentarnega gradiva,
 • opravljanje tajniških in drugih administrativno-tehničnih del,
 • koordiniranje poslovnih stikov,
 • vodenje evidenc,
 • sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot in
 • opravljanje drugih nalog s področja dela.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. višja strokovna izobrazba družboslovne smeri (6/1)
 2. najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
 3. tekoče znanje slovenskega jezika
 4. 3-mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Od kandidatov pričakujemo:

 • poznavanje informacijskih orodij MS Office, MS Teams, MS Word in MS Excel,
 • izkušnje na področju opravljanja administrativnih nalog,
 • izkušnje na področju upravljanja z dokumentarnim gradivom,
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • samoorganiziranost, samoiniciativnost, timsko delo, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje (pričakujemo učinkovito pisno in ustno komuniciranje, razumljivo izražanje predlogov in mnenj, oblikovanje jasnih, jedrnatih in jezikovno pravilnih sporočil ter raba ustreznih komunikacijskih poti), natančnost, profesionalnost in veselje do dela z ljudmi.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v kabinetu direktorice AJPES.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.