Poslovni računovodja m/ž

 • Datum objave:17. 8. 2020
 • Prijave do:16. 9. 2020
 • Kraj dela: Ljubljana

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Zemanta d.o.o.

Skupino Zemanta (ki je prisotna v ZDA, Sloveniji in Združenem kraljestvu) je leta 2017 prevzela družba Outbrain. Zaradi hitre rasti želimo zaposliti poslovodnega računovodjo. Odgovoren bo za zagotavljanje popolnosti in točnosti vseh transakcij v glavni knjigi v skladu z ameriškimi splošno sprejetimi računovodskimi načeli (US GAAP) ter za izvajanje računovodskih dejavnosti, vključno z usklajevanjem in analizami. Poslovodni računovodja pri Zemanti poroča regionalnemu vodji računovodstva.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • odgovornost za mesečno usklajevanje prihodkov in stroškov prodanega blaga v okviru
 • poslovanja Skupine.
 • podpora korporativni ekipi za prihodke matične družbe, tesno sodelovanje s pravno ekipo in
 • poslovno ekipo za zagotavljanje točnosti, učinkovitosti procesov ter za uspešen nadzor
 • terjatev in obveznosti družbe.
 • podpora poslovni ekipi v obliki zahtevanih ocen in izračunov.
 • upravljanje tretjih (zunanjih) računovodij Skupine na mednarodnih lokacijah.
 • pregledovanje mesečnih obračunov in transakcij med družbami do izvedbe mesečnega
 • procesa zaključevanja v različnih hčerinskih družbah v Skupini.
 • zagotavljanje pravilnega evidentiranja knjigovodskih vknjižb v skladu z ameriškimi načeli
 • GAAP ter da bodo zbrani, usklajeni in evidentirani vsi zahtevani finančni podatki.
 • zagotavljanje pravilnosti usklajevanja bilance stanja in drugih kontov ter njihovih pregledov
 • z jasnimi pojasnili in dokazili za usklajevane postavke.
 • podpora pri izpolnjevanju zahtev lokalnih davčnih predpisov v zvezi s poročanjem ob koncu
 • leta ali četrtletja in pri vlaganju zakonsko predpisanih dokumentov.
 • sodelovanje na mesečnih sestankih za pregled bilance stanja, poslovnega izida in denarnih
 • tokov, zagotavljanje analiz ključnih vplivov na finančne rezultate.
 • pomoč pri implementaciji računovodskih evidenc v ERP-sistemu NetSuite.
 • podpora ekipi za finančno načrtovanje in analiziranje (FP&A) pri procesih v zvezi z letnim
 • proračunom in mesečnimi napovedmi.
 • pregledovanje in izvajanje ključnih finančnih politik in postopkov.
 • ocenjevanje, predlaganje in izvajanje notranjih kontrol.
 • sodelovanje pri ad hoc projektih, kar vključuje projekte za izboljšanje globalnega
 • računovodskega sistema.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • diplomo iz financ, računovodstva ali povezane smeri.
 • strokovne izkušnje z delom za štiri največje revizijske družbe (Big 4).
 • naziv pooblaščenega javnega revizorja (CPA ali enakovreden, tj. ACCA, CFA itn.) z
 • najmanj dveletne izkušnje z delom v globalni večvalutni družbi.
 • poznavanje mednarodnih računovodskih standardov (poznavanje ameriških GAAP je velika
 • prednost), tehničnega računovodstva in notranjih kontrol.
 • poznavanje Excela in veliko izkušenj pri uporabi sistemov (NetSuite je prednost).
 • izkušnje s pripravo računovodskih izkazov.

Spretnosti:

 • sposobnost prioretizacije, opravljanja več del hkrati in sodelovanja z večfunkcijskimi
 • ekipami.
 • zavzetost za skupinsko delo in močno razvit smisel za delo z ljudmi.
 • organiziranost in izjemna pozornost na podrobnosti.
 • izvrstne sposobnosti reševanja problemov in analitične spretnosti.
 • odlična pisna in ustna komunikacija v angleškem jeziku.
 • izvrstne organizacijske sposobnosti in sposobnosti upravljanja.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Ponujamo konkurenčno plačilo, priložnost za sodelovanje pri zanimivem globalnem projektu, ki ga uporabljajo nekatere najbolj prepoznavne znamke na svetu, in uporabo najsodobnejših tehnologij. Postali boste del globalne ekipe s sodelavci z vsega sveta – ZDA, Brazilije, Evrope, Izraela, Japonske, Singapurja in Avstralije. Prizadevamo za razvoj ekipe in vanjo veliko vlagamo, tako da ima vsak član možnost za rast in uspeh. Vsem članom ekipe omogočamo, da prispevajo na vseh ravneh našega procesa in produkta.

Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim obdobjem.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Nazaj na seznam