Področni sekretar v Sektorju za ocenjevanje zdravil/izdelkov in klinična preskušanja m/ž

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

 • Datum objave:23. 10. 2023
 • Prijave do:22. 11. 2023
 • Kraj dela: Ljubljana, Ljubljana
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

JAZMP deluje od 1. 1. 2007, ko sta se Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke ter Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil, preoblikovala v novo pravno osebo. Naše glavno poslanstvo je skrb za zdravstveno dobrobit ljudi in živali na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv in celic ter kot predlagatelj politik in koordinator stroke sooblikovanje družbenega okolja. Zaposlujemo že preko 150 sodelavcev.
Zaradi vključitve v mednarodni projekt Supporting the INCREASEd capacity and competence building of the EU medicines regulatory NETwork (JA IncreaseNET), v svojo ekipo vabimo kandidata za delovno mesto Področni sekretar.

Opis delovnega mesta

 
 • opravlja dela in naloge v okviru projekta Supporting the INCREASEd capacity and competence building of the EU medicines regulatory NETwork (JA IncreaseNET);
 • izvaja najzahtevnejše naloge s področja dela;
 • zagotavlja realizacijo programa dela s svojega področja dela;
 • koordinira delovne naloge delovnega področja;
 • organizira delovne procese;
 • usmerja potek aktivnosti;
 • koordinira ožjo delovno skupino sodelavcev;
 • preverja strokovno pravilnost izvrševanja nalog (peer review);
 • vzdržuje evidence s svojega področja dela;
 • spremlja novosti s področja dela;
 • sodeluje pri pripravi strateških dokumentov s področja dela;
 • predlaga nove rešitve na področju dela;
 • pripravlja dokumentacijo za potrebe dela;
 • dosega cilje, določene z letnim načrtom posameznika;
 • sodeluje z drugimi sektorji;


Kandidat bo sodeloval pri pripravi strokovnih mnenj o kakovosti ali varnosti ali učinkovitosti zdravila (modul 3 ali modul 4 ali modul 5 dokumentacije o zdravilu) za centralizirane in decentralizirane postopke pridobitve, za nacionalne postopke ter klinična preskušanja. Sodeloval bo tudi v več-nacionalnih timih (MNAT) pri CP postopkih pridobitev DzP za inovativna zdravila. Večino ocen bo pripravljal v angleškem jeziku. Od kandidata se pričakuje stalno izpopolnjevanje na področju dela, pripravljenost za sodelovanje v EMA delovnih skupinah, samostojnost pri delu in sposobnost timskega dela.

Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba
VII.
Zahtevane delovne izkušnje
6 - 9 let
 
 • tekoče znanje angleškega jezika;
 • zahtevana računalniška znanja: Microsoft Office;
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (v primeru, da kandidat nima opravljenega izpita, ga je dolžan opraviti v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku);
 • pripravljenost za delo v delovnih prostorih, na določenem mestu ali doma;
 • osnovno usposabljanje s področja varovanja tajnih podatkov (v primeru, da kandidat nima opravljenega usposabljanja, ga je dolžan opraviti v roku šestih mesecev od nastopa dela); 
 • izobrazba: VII/2 oz. 2. bolonjska stopnja smeri: pravo, farmacija, organizacija, medicina, kemija, veterina, informatika, ekonomija, sociologija, upravne in organizacijske vede, politologija, mednarodni odnosi, evropske študije in družboslovna informatika;
 • alternativna izobrazba: VII/2 oz. 2. bolonjska stopnja smeri: druga zahtevani izobrazbi sorodna smer študijskega programa.


Glede na predhodne izkušnje in izkazan interes se bo kandidat usmeril v posamezna področja ocenjevanja zdravil: kakovostni vidiki zdravil, pridobljeni s kemijsko sintezo, kakovostni vidiki bioloških zdravil in zdravil za napredno zdravljenje, ocenjevanje varnosti in učinkovitosti generičnih zdravil (ocenjevanje bioekvivalence in terapevtske ekvivalence), ocenjevanje varnosti in učinkovitosti inovativnih zdravil ipd. Kandidate prosimo, da interese za posamezno področje ocenjevanja navedejo v prijavi.

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati:
- z znanstvenimi izkušnjami ali izkušnjami iz industrije na področju, za katerega je izkazan interes,
- s poznavanjem EU regulative na področju zdravil,
- s tekočim znanjem angleškega jezika in
- z veseljem do timskega dela.

Ponujamo

 
 • možnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja;
 • delo v timu;
 • sodelovanje s tujimi agencijami;
 • fleksibilni delovni čas;
 • delo na domu;
 • onboarding z mentorstvom;
 • vsakodnevne aktivne odmore;
 • zaposlitev za določen čas za pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano, do konca projekta do 31.12. 2026.
Oblika zaposlitve ali sodelovanja
zaposlitev za določen čas
Poskusno delo:
6 mesecev

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.