Področni podsekretar – Vodja Oddelka za sistemsko podporo, šifra I017054 (m/ž)

AJPES

 • Datum objave: 5. 1. 2022
 • Prijave do:20. 1. 2022
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

AJPES

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo

PODROČNI PODSEKRETAR – Vodja Oddelka za sistemsko podporo, šifra I017054 (m/ž)
-  za nedoločen čas

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • vodenje Oddelka za sistemsko podporo,
 • načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje izvajanja nalog s področja dela,
 • komuniciranje z notranjimi in zunanjimi javnostmi s področja dela,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • izdelovanje navodil in drugih aktov za izvajanje nalog s področja dela,
 • dajanje pojasnil za izvajanje nalog s področja dela,
 • sodelovanje s poslovnimi subjekti in s pristojnimi institucijami,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela,
 • spremljanje razvoja na področju  dela in dajanje predlogov za nove rešitve,
 • pripravljanje zahtevkov za računalniške rešitve in spremembe,
 • izdelovanje informacij in analiz s področja dela AJPES in
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike oziroma magister informacijskih ved (druga bolonjska stopnja) ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba oziroma strokovni magisterij (druga bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri

 • najmanj 6 let delovnih izkušenj
 • tekoče znanje slovenskega jezika
 • tekoče znanje angleškega jezika
 • izpit B- kategorije
 • 4-mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom.

Od kandidatov pričakujemo: 

 • poznavanje administracije podatkovnih baz (MS SQL, Oracle) in vzdrževanja omrežja ter strežniške infrastrukture (Windows Linux);

 • samostojnost, logično in analitično razmišljanje, interdisciplinarnost, samoiniciativnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost,  natančnost, ekonomičnost in vodstvene sposobnosti;
 • strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost in delovanje v skladu s standardi kakovosti, pripadnost in etičnost, odlično komuniciranje in sposobnost timskega dela.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju, možnost strokovnega izpopolnjevanja, veliko profesionalnih izzivov in možnost osebnega razvoja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Oddelku za sistemsko podporo, v Službi za informacijsko tehnologijo.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.