Področni podsekretar (m/ž) (št. A071-03)

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

 • Datum objave:13. 7. 2021
 • Prijave do:11. 8. 2021
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije vabi v svoje vrste STROKOVNJAKA NA PODROČJUFINANC IN RAČUNOVODSTVA.

Za naloge v Sektorju za podporne dejavnosti, iščemo timskega, pozitivno naravnanega, motiviranega in delavnega sodelavca, ki je učljiv in predan skupnim ciljem. Ponujamo vam strokovno izzivalno in ustvarjalno delo v dinamičnem timu strokovnjakov, aktivno sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za hitrejši razvoj omrežij in storitev ter možnost stalnega izobraževanja in osebnega razvoja.

Razpisujemo prosto delovno mesto: Področni podsekretar  (m/ž) (št. A071-03)

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • računovodsko nadziranje in nadziranje računovodenja (sodelovanje pri izvedbi notranje revizije; priprava na izvedbo postopkov, priprava dokumentacije, koordinacija med zaposlenimi, sodelovanje pri pripravi končnega poročila, spremljanje izvajanja priporočil in dajanje usmeritev, ter poročanje)
 • računovodsko  in finančno predračunavanje (sodelovanje pri pripravi in pregled pogodb, izdelava naročilnic, kontrola nad višino porabljenih sredstev, poročanje  o izvajanju finančnega načrta agencije, priprava podatkov in analiz za druge poslovne odločitve vodstva agencije)
 • vodenje in spremljanje terjatev v ISPO ter predaja terjatev v izvršbo
 • mesečno spremljanje plačil terjatev, izdaja opominov, predaja zapadlih, neplačanih terjatev v izvršbo
 • sodelovanje pri razvoju informacijskih sistemov s področja financ in računovodstva
 • samostojno spremljanje zakonodaje z delovnega področja
 • sodelovanje s strokovnimi institucijami
 • samostojna priprava zahtevnejših analiz, informacij, poročil, navodil, pojasnil, statistik in drugih gradiv z delovnega področja
 • sodelovanje pri pripravi predlogov predpisov, internih pravilnikov, navodil ter splošnih aktov z delovnega področja
 • sodelovanje z drugimi sektorji
 • opravljanje drugih potrebnih del in nalog, za katere ima javni uslužbenec primerno izobrazbo, znanje in zmožnosti po nalogu neposredno nadrejenega in/ali direktorja.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) oziroma specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnjo) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) oziroma magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ekonomija in sorodne,
 • štiri (4) leta delovnih izkušenj,
 • veljavno vozniško dovoljenje B kategorije.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s štirimesečnim (4) poskusnim delom.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujete objavljene pogoje, nam do 1. 8. 2021 po elektronski pošti na naslov info.box@akos-rs.si pošljite svoj življenjepis v obliki Europass ter motivacijsko pismo, v katerem nam razložite svoj pogled na področje iz domene delovnega mesta, na katerega se prijavljate. Pismo naj ne bo daljše od ene A4-strani in naj vsebuje tudi razlago, zakaj se želite pridružiti agenciji, kje vidite svoj bodoči prispevek k izpolnjevanju njenih ciljev in katere so vaše glavne zaposlitvene prednosti.

Vloga na razpisano delovno mesto mora OBVEZNO vsebovati naziv s številko delovnega mesta na katerega se prijavljate in izjavo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev. Na podlagi prispelih vlog bo agencija izbrala kandidate, s katerimi bo opravila razgovore in po potrebi tudi ustrezno testiranje.