Kmetijski tehnik V (gozdar) (m/ž)

JGZ Brdo

 • Datum objave: 2. 4. 2021
 • Prijave do:10. 4. 2021
 • Kraj dela: Brdo pri Kranju
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

JGZ Brdo

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije upravlja protokolarne objekte tako v okviru posestva Brdo kot v bližnji okolici in Ljubljani: Grad Brdo, Kongresni center Brdo, Grad Strmol, Vila Bled, Vila Zlatorog, Koča Jezero, Vila Podrožnik.

Zavod v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarska javna služba: opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, vezane na upravljanje stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, katero je bilo s sklepom Vlade Republike Slovenije preneseno v upravljanje zavoda, ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj; opravlja protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil in organizira druge dogodke za državne organe.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • delo v gozdu (negovalna in varstvena dela v gozdu, sečnja, obdelava, krojenje in spravilo lesa, vzdrževanje gozdnih poti in cest), 

 • delo v parku (košenje, sajenje, obrezovanje, varstvo rastlin),
 • opravljanje kmetijskih del (priprava zemlje, sejanje, sajenje, gnojenje, košnja in spravilo krme),
 • odgovornost za ravnanje s FFS in drugimi škodljivimi ter nevarnimi snovmi,
 • odgovornost pri upravljanju in vzdrževanju gozdarskih, kmetijskih in parkovnih strojev,
 • vodenje in vzdrževanje zahtevanih evidenc in baz podatkov,
 • vzdrževanje reda in čistoče na delovnem mestu ter orodij in delovnih pripomočkov, za katere je zadolžen,
 • izvajanje ukrepov za varno delo in požarno varnost,
 • skrb za pretočnost vodotokov,
 • izvajanje obhodov okrog ograje posestva in popravil ograje,
 • opravljanje drugih del po nalogu vodje.

 

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • Srednje strokovno izobraževanje / Srednja strokovna izobrazba,

 • Smer izobrazbe: kmetijska, gozdarska ali druga ustrezna,
 • Pogoj: vozniški izpit B in F kategorije,
 • 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • 2 mesečno poskusno delo.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:
 • zaposlitev za določen čas, do 12. 11. 2021.
Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.