Inšpektor I v Sektorju za farmacevtsko inšpekcijo m/ž

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

 • Datum objave:10. 1. 2023
 • Prijave do:31. 1. 2023
 • Kraj dela: Ljubljana, Ljubljana
Nazaj na seznam

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

vabi strokovnega in razgledanega kandidata, ki bo uspešno zasedel delovno mesto: Inšpektor I v Sektorju za farmacevtsko inšpekcijo (M/Ž).

Opis delovnega mesta

 
 • vodi in/ali odloča v inšpekcijskih upravnih in prekrškovnih postopkih v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških;
 • izvaja najzahtevnejše naloge s področja dela Sektorja za farmacevtsko inšpekcijo;
 • izvaja najzahtevnejše naloge s področja nadzora medicinskih pripomočkov:
 • preverjanje izpolnjevanja zakonodajnih zahtev za proizvajalce, pooblaščene predstavnike proizvajalcev, uvoznike ter distributerje medicinskih pripomočkov;
 • nadzor nad izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki proizvajajo in dajejo v uporabo medicinske pripomočke;
 • nadzor nad izvajanjem kliničnih raziskav medicinskih pripomočkov;
 • sodeluje pri spremljanju in ocenjevanju priglašenih organov;
 • nadzor nad medicinskimi pripomočki na trgu in v uporabi;
 • inšpekcijski nadzor nad vzdrževanjem, oglaševanjem ter označevanjem medicinskih pripomočkov;
 • izvajanje skupnih koordiniranih akcij inšpekcij, določenih v RS ali EU delovnih skupinah;
 • obravnava in posredovanje poizvedb v okviru sodelovanja med pristojnimi organi in Evropsko komisijo za nadzor trga;
 • obveščanje držav članic EU in Evropske komisije o umikih, prepovedih in omejitvah dajanja medicinskih pripomočkov na trg ali v uporabo v RS;
 • analiza tveganja ter obravnavanje signalov glede na tveganje;
 • vodenje sistema prijav: obravnava prijav ter vodenje in odločanje v postopku o prekrških na področju medicinskih pripomočkov;
 • pridobivanje podatkov za nadzor trga na osnovi procesa vigilance, procesa razvrstitev in razmejitev, pregleda priglasitev, pregleda registrov, poizvedb pristojnih organov drugih držav članic EU in EK za nadzor trga,  informacij inšpekcijskih nadzorov in naključnih informacij (mediji, vprašanja strank, spletnih strani,...);
 • zbiranje signalov na področju spremljanja medicinskih pripomočkov na trgu;
 • zagotavlja realizacijo programa dela s svojega področja dela;
 • organizira delovne procese;
 • usmerja potek aktivnosti;
 • vodi ožjo delovno skupino sodelavcev;
 • preverja strokovno pravilnost izvrševanja nalog (peer review);
 • vzdržuje evidence s svojega področja dela;
 • spremlja novosti s področja dela;
 • sodeluje pri pripravi strateških dokumentov s področja dela;
 • predlaga nove rešitve na področju dela;
 • pripravlja dokumentacijo za potrebe dela;
 • dosega cilje, določene z letnim načrtom posameznika;
 • sodeluje z drugimi sektorji;
 • opravlja druga potrebna dela in naloge, za katere ima javni uslužbenec ustrezno izobrazbo, znanje in zmožnosti oziroma opravljanje vseh ostalih del z delovnega področja, ki ustrezajo strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim javnega uslužbenca ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v opisu, po nalogu neposredno nadrejenega vodje, direktorja in/ali vodje projekta.
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba
VII.
Zahtevane delovne izkušnje
4 - 5 let
 
 • angleški jezik - tekoče
 • poznavanje Microsoft Office paketa
 • vozniški izpit B kategorije in lastno vozilo,
 • strokovni izpit za inšpektorja (v primeru, da kandidat nima opravljenega izpita, ga je dolžan opraviti v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Pravilnikom o strokovnem izpitu za inšpektorja),
 • delo v posebnih delovnih pogojih – pripravljenost za delo v delovnih prostorih, na določenem mestu ali doma, osnovno usposabljanje s področja varovanja tajnih podatkov (v primeru, da kandidat nima opravljenega usposabljanja, ga je dolžan opraviti v roku šestih mesecev od nastopa dela);
 • strokovnost,
 • sposobnost vodenja,
 • sposobnost timskega dela,
 • komunikacijske sposobnosti in sposobnost za delo z ljudmi,
 • odgovornost in zanesljivost,
 • sposobnost hitrega razumevanja in reševanja kompleksnih problemov,
 • interdisciplinarnost.

Ponujamo

 
 • zaposlitev za nedoločen čas po poskusni dobi 6 mesecev;
 • nenehno izobraževanje in osebna rast;
 • zanimivo delo;
 • zagotovljen onboarding in prijazen mentorski program;
 • varno in stabilno okolje;
 • fleksibilen prihod / odhod in možnost dela od doma;
 • bogat program promocije zdravja na delovnem mestu.
Oblika zaposlitve ali sodelovanja
zaposlitev za nedoločen čas
Poskusno delo:
6 mesecev

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo je 31. 1. 2023. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovska@jazmp.si, zadeva: Razpis – Inšpektor I / NDČ.

 
Obvestilo o (ne)izbiri bo kandidat prejel po elektronski poti na elektronski naslov, s katerega je kandidat poslal prijavo oziroma na elektronski naslov, ki ga je kandidat navedel v dopisu elektronske prijave.