Direktor zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev (m/ž)

Gospodarska zbornica Slovenije

 • Datum objave: 2. 3. 2021
 • Prijave do:21. 3. 2021
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Gospodarska zbornica Slovenije

GZS Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev (GZS ZKZK) je panožna gospodarska zbornica (združenje dejavnosti), ki deluje v sistemu GZS. GZS ZKZK deluje na načelu prostovoljnega članstva, kar je osnova za njeno učinkovito delovanje. S svojim strokovnim delom in nastopi do pristojnih ustanov in služb ter drugih partnerjev uveljavlja svoje temeljno poslanstvo, to je zastopanje in uveljavljanje interesov svojih članov pred državnimi organi, različnimi javnostmi ter partnerji in izboljševanje pogojev poslovanja svojih članov. Cilj delovanja ZKZK je (so)ustvarjati pogoje za knjigi prijazno politično in ekonomsko okolje, narediti založniško-knjigotrško panogo bolj vidno in slišno z delovanjem v enotnem skupnem interesu, proaktivno angažirati se tako pri interesih članstva -  krepiti, utrjevati in izgrajevati dejavnost knjižnega založništva in trženja knjig.

Gospodarska zbornica Slovenije objavlja prosto delovno mesto:

DIREKTOR ZBORNICE KNJIŽNIH ZALOŽNIKOV IN KNJIGOTRŽCEV (M/Ž)

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • vodenje Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev: načrtovanje vsebine dela, organizacija dela, spremljanje in nadzor nad izvedbo dela;
 • sodelovanje in komunikacija s člani, gospodarskimi subjekti, javnimi institucijami in ostalimi deležniki;
 • sodelovanje v delovnih telesih ali medresorskih delovnih skupinah ter zastopanje stališč gospodarstva;
 • podpora in svetovanje članom pri reševanju konkretnih vprašanj;
 • organizacija in vodenje dogodkov -  sejmov, strokovnih konferenc, okroglih miz, delovnih srečanj in delavnic na različne panožne teme, strokovno sodelovanje na teh dogodkih;
 • vodenje in sodelovanje v mednarodnih in nacionalnih projektih;
 • zastopanje stališč gospodarstva ter soustvarjanje politik ter zakonodaje na panožnem področju (oblikovanje stališč do zakonodajnih predlogov, priprava pobud za spremembe zakonodaje in zagovarjanje argumentov).

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • poznavanje in spremljanje panožnih usmeritev, razvojev in trendov;
 • vsaj 10 let delovnih izkušenj;
 • zaželene delovne izkušnje na področju knjižnega založništva in trženja;
 • vsaj 3 leta izkušenj na vodilnih oz. vodstvenih delovnih mestih;
 • organizacijske sposobnosti in visoka stopnja lastne organiziranosti;
 • delavnost, zanesljivost, doseganje rezultatov in ciljev;
 • komunikacijske sposobnosti  in timsko delo;
 • pozitivno naravnanost, odprtost, samoiniciativnost, natančnost, zanesljivost;
 • visoka raven računalniške pismenosti;
 • tekoče znanje slovenskega in dobro znanje angleškega jezika;
 • izkušnje pri delu pri mednarodnih projektih;
 • univerzitetna izobrazba;
 • vozniško dovoljenje B kategorije.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:
 • samostojno, zanimivo in dinamično delo;
 • urejeno in odprto delovno okolje;
 • izjemne možnosti strokovnega in kariernega razvoja;
 • delo s člani na področjih knjižnega založništva in trženja;
 • sodelovanje pri različnih projektih, pomembnih za slovensko gospodarstvo;
 • delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s 6-mesečnim poskusnim delom;
 • sklenitev delovnega razmerja v najkrajšem času.
Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.