Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti (m/ž)

  • Datum objave:24. 7. 2020
  • Prijave do:24. 8. 2020
  • Kraj dela: Jesenice

Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti (m/ž)

Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti (m/ž)

Prijava na delovno mesto

Vaše prijave pričakujemo do vključno 24. 8. 2020. Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele v vložišče bolnišnice ali na elektronski naslov info@sb-je.si najkasneje do 24. 8. 2020, oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje dne 24. 8. 2020 na spodnji naslov.

Vloga mora vsebovati:

  1. življenjepis, pri čemer je zaželeno, da je podan v strukturirani obliki;
  2. dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe;
  3. vpis v Register izvajalcev zdravstvene in babiške nege;
  4. licenco zdravstvene nege;
  5. potrdilo o cepilnem statusu.

Vaše prijave bomo obravnavali zaupno.

Informacije o izvedbi razpisa interesenti dobijo na telefonski številki 04 5868 216 ali na elektronski naslov kadri@sb-je.si.

Splošna bolnišnica Jesenice

Cesta maršala Tita 112

4270 Jesenice

Nazaj na seznam