Elektrotehnika, Elektronika, Telekomunikacije

4-letni program Elektrotehnik se zaključi s poklicno maturo s katerim se pridobi poklic. Po zaključku tega programa so možnosti za zaposlitev ali nadaljevanja šolanja velike. Osebe z zaključenim srednješolskim izobraževanjem pridobijo teoretična znanja s področja reševanja tehničnih problemov (spoznavanje elementov v elektroniki in elektronskih sklopih, načrtovanje vezij, izdelava dokumentacij z programi, uporaba merilnih instrumentov…).

Možnosti za zaposlitev so na področju:

 • vzdrževanje, razvoj, proizvodnja električnih strojev, opreme, naprav
 • izvajanje področja inštalacij, klasičnih in inteligentnih
 • prodaja električnega materiala, elektronskih naprav in opreme
 • servisiranje elektronske opreme …

Vse kar deluje na elektriko in uporablja elektroniko kot so telekomunikacije, vzdrževanje električne opreme uporablja Inženir elektronike. Ukvarja se z razvojem, načrtovanjem in proizvodnjo opreme.

Za pridobitev tega poklica je obvezna visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba na fakulteti za elektrotehniko. Po končanem šolanju so možnosti za zaposlitev velike, saj gre za deficitaren poklic.

Možnosti za zaposlitev so na področju:

 • vodenja in izvajanja vzdrževanja,
 • tehnologije,
 • vodenja procesa zagotavljanja kakovosti,
 • nadziranja kakovosti materialov in izdelkov,
 • vodenja in upravljanja proizvodnih procesov,
 • načrtovanja in vodenja projektov v proizvodnji, v razvoju, v komerciali,
 • projektiranja strojev in naprav,
 • projektiranja električnih inštalacij,
 • izdelave tehnične dokumentacije,
 • razvoja, raziskav in načrtovanja novih tehnologij in procesov v industrijskih panogah,
 • razvoja in raziskav materialov,
 • tehničnega svetovanja v komercialnih oddelkih,
 • razvoja in raziskav izdelkov,
 • metro-loškega nadzora,
 • preskušanja in certificiranja izdelkov,…

Inženir telekomunikacije ima v gospodarstvu zelo velike zaposlitvene možnosti, saj zaradi pridobljenega znanja ustvarja veliko dodano vrednost. Telekomunikacije so ena izmed najbolj razvijajočih se panog.

Univerzitetni študijski program Telekomunikacije sledi potrebam gospodarstva zato vključuje vsebine kot so:

 • internet stvari – IoT,
 • sodobna računalniška in komunikacijska omrežja,
 • oddajni in komunikacijski sistemi,
 • razvoj mobilnih aplikacij in tehnologij LTE in 5G,
 • internet in spletne storitve,
 • digitalni radio in televizija,
 • digitalno procesiranje signalov, avdia, slik in videa,
 • sodobni vmesniki človek-stroj, virtualni asistenti,
 • napredne telekomunikacijske storitve in umetna inteligenca ter
 • inteligentno okolje in pametne hiše.

Možnosti za zaposlitev so na področju:

 • komunikacijskih sistemov, aplikacij na področju telekomunikacijskih storitev, digitalne televizije, multimedijev ter aplikacij na pametnih mobilnih telefonih,
 • vodenja projektov, razvojnih oddelkov, vodenje oddelka za informatiko oz. komunikacijske sisteme,
 • svetovalca ali skrbnika računalniških omrežij, telefonskih mobilnih in fiksnih omrežij,  kabelskih omrežnih sistemov,
 • razvijalca komunikacijskih rešitev, svetovanja na področju komunikacijskih tehnologij, …

Viri:

https://ietk.feri.um.si/studij/telekomunikacije/moznosti-zaposlitve/https://www.sc-nm.si/vss/programi/elektronikahttps://www.sc-nm.si/sestg/izobrazevanje/elektrotehnika/zaposlitev

99 aktualna prosta delovna mesta